GLOBALleida ha presentat la 3ra. Edició del Programa “T’ACOMPANYEM” de consolidació empresarial

En aquesta edició com a novetat s’inclouran projectes d’emprenedoria social liderats per joves i comptarà amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Avui s’ha presentat la tercera edició del Programa de consolidació empresarial per a autònoms i micropimes, “T’ACOMPANYEM” dissenyat per GLOBALleida per primera vegada al 2015 amb l’objectiu d’impulsar el creixement dels autònoms i micropimes del nostre territori, un programa enfocat a donar suport global en totes les àrees estratègiques de l’empresa i que, com a novetat s’inclouran projectes d’emprenedoria social liderats per joves.

La col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, entitat amb la que, a través de les Oficines Joves i Punts d’Informació Juvenils repartits per tota la demarcació de Lleida faran difusió del programa i constituiran una cantera de projectes d’emprenedoria social, entesa com a iniciatives que a través d’una activitat econòmica poden resoldre  necessitats socials i/o ambientals.

Cal destacar que des de la primera edició al 2015 han participat un total de 32 empreses principalment dels sectors serveis i agroalimentari i que com a resultat han aconseguit definir el model de negoci, millorar l’avantatge competitiu respecte de la competència, detectar noves oportunitats, establir una estratègia comercial eficient, determinar uns indicadors de control i mesurar els resultats esperats. I com a conseqüència han pogut enfortir la capacitat de gestió econòmica, comercial i organitzacional.

Dels  710 assessoraments que GLOBALleida va fer al 2016 es va constatar que, de les 80 empreses que es van crear, el 90% eren autònoms i micropimes, i amb les dades d’aquest  resultat es planteja una nova edició d’aquest programa específic per aquest col·lectiu incloent les necessitats en consultoria i acompanyament detectades en els assessoraments.

Els destinataris d’aquest programa han de ser persones treballadores autònomes i treballadors autònoms societaris sota la forma jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada que, preferentment portin menys de 5 anys des de l’inici de l’activitat. El programa seleccionarà un màxim de 15 empreses per a treballar durant 8 mesos; promogudes per joves entre 16 i 35 anys, ampliables fins als 40 anys per a iniciatives del sector agroalimentari o agroturístic, o bé iniciatives que generin ocupació per a joves entre 16 i 35 anys o que cobreixi alguna necessitat específica del col·lectiu jove.

El  conseller delegat de GLOBALleida, Oriol Oró i la directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Marta Vilalta han presentat el programa amb els canvis i novetats que inclou aquesta tercera edició.