Denuncien que La Paeria gasta 200.000 euros en restauració i benzina

  L'agrupació d'electors destaca els 96.000 euros gastats en benzina i 92.000 en restauració, a més de despeses en joguines o 700 euros per a una fundació privada israeliana

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts
  El Comú de Lleida assegura que alcaldia de la Paeria ha gastat des del 2006 via bestreta o avançament de la caixa fixa fins a 460.030 euros, amb una mitjana anual superior als 41.000 euros. Una quantitat que, segons l’agrupació d’electors, s’ha reduït substancialment en els dos darrers anys, després de l’afer Marta Camps i coincidint amb l’entrada de nous grups municipals a l’Ajuntament de Lleida. Des del Comú lamenten “l’opacitat” de l’equip de govern entorn a aquestes despeses. Així mateix, qualifiquen de “manifestament millorable” l’ús fet per alcaldia de les bestretes de caixa fixa i denuncien que “en ocasions s’ha caigut en un abús”, ja que consideren que molta de la despesa efectuada és “prescindible”. D’entre les despeses, la formació destaca factures per un total de 96.902 euros en benzina, 92.568 euros en restauració, 54.820 euros en autopistes, 4.434 euros en tiquets d’aparcament i una quantitat similar en taxis, 3.645 euros de despesa informàtica i més de 1.500 euros en diaris. Entre altres conceptes, el Comú també ha detectat despeses en joguines, advocats i 700 euros per a una fundació privada israeliana.
  Després d’analitzar les liquidacions de bestreta de caixa fixa dels darrers onze anys, el Comú de Lleida considera que “l’ús que n’ha fet alcaldia és manifestament millorable, i que en ocasions s’ha caigut en un abús”. Les bestretes o avançaments de caixa fixa són provisions de fons fetes a favor de determinades persones de l’Administració per tal que puguin abonar –eventualment, mitjançant una targeta de crèdit específica–, sense necessitat d’aprovació prèvia per part dels òrgans d’intervenció, despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com ara dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de característiques similars. Les persones habilitades per disposar-ne han d’aportar els justificants corresponents, com a mínim, en el mes de desembre de cada any i només en poden disposar les persones a qui autoritzi l’entitat.

  D’entre els 460.030 euros amb què el Comú quantifica la despesa efectuada per alcaldia de la Paeria des del 2006 via bestreta de caixa fixa, el grup municipal destaca els 96.902 euros gastats en benzina, 92.568 euros en restauració, 54.820 euros en autopistes, 3.645 euros de despesa informàtica, 4.434 euros en tiquets d’aparcament i una quantitat similar en taxis i 2.533 euros per pagar fins a 34 multes de trànsit. La formació també ha detectat despeses derivades d’interessos i comissions bancàries per un valor de gairebé 5.000 euros i més de 1.500 euros en diaris.

  Des de joguines fins a 700 euros per a una fundació privada israeliana

  El Comú de Lleida també ha identificat 664 entrades diferents amb nombroses despeses que la formació considera que “no té cap sentit incloure dins una bestreta de caixa” com ara 738 euros en joguines o els 700 euros a una fundació privada amb seu a Israel que té per objectiu adquirir terres per al retorn dels jueus a terres israelís-palestines i lluitar contra la desertificació. A més, també hi consten uns 4.000 euros per a Sapena Advocats, 2.552 euros per a una fundació de metall, 1.220 euros amb el concepte ‘Colhan Sta. Ma de Mijaran’, 850 euros gastats a ‘Tribuna Barcelona’ o 701 euros en fusteria i decoració, entre altres.

  El Comú defensa que la bestreta de caixa fixa d’alcaldia ha de ser “pública i comprensible”

  El Comú de Lleida aposta per publicar les bestretes de caixa fixa d’alcaldia, preservant sempre les dades de caràcter personal, encara que aquesta pràctica no sigui avaluable en els rànquings d’Infoparticipa i ITA. “Només així es pot dilucidar amb exactitud la idoneïtat o no d’aquestes despeses, esvair ombres i demostrar que no s’han malgastat fons públics, un extrem que no podem descartar a partir del que hem vist en les liquidacions”, asseguren des de l’agrupació d’electors.

  Així mateix, des del Comú lamenten que “la Paeria encara no ha complert la resolució de la GAIP que l’obliga a facilitar-nos el detall dels tiquets i factures”. I és que fa més mig any que va demanar, en compliment de la Llei de Transparència, que des de la Paeria es facilités al grup municipal les liquidacions de despeses de les bestretes de caixa fixa d’alcaldia des de 2006, així com la documentació justificativa -tiquets i factures- corresponents.