Biloba obre avui envoltada de polèmiques per la seguretat del recinte

El litigi de la Generalitat amb la Paeria per la proximitat als tancs d'hidrocarburs, la homologació del Pla d'Autoprotecció i el Pla de Mobilitat del recinte, principals focus d'atenció de l'oposició

La Discoteca Biloba té previst obrir avui dijous i iniciar la nova temporada enmig les polèmiques referents a les llicències i a la seguretat del recinte. El contenciós administratiu que va presentar la Generalitat per la proximitat de la instal·lació als tancs d’hidrocarburs de l’empresa CHL en un hipotètic incompliment de la normativa d’accidents greus continua pendent de resolució. D’altra banda, segons membres de l’oposició, la discoteca tampoc disposa del Pla d’Autoprotecció homologat i el Pla de Mobilitat existent no es compleix. Tot i aquesta situació, res sembla impedir l’obertura d’aquesta discoteca que ha estat envoltada de la polèmica des dels seus inicis.

El Pla d’Autoprotecció s’exigeix a tots els locals de concurrència pública. Persones, empreses, entitats i organismes que fan activitats que poden generar situacions de risc col·lectiu així com els centres i les instal·lacions que poden resultar afectats de manera greu estan obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a afrontar situacions de risc o d’emergència. Aquestes mesures s’estableixen a través d’un Pla d’Autoprotecció homologat, a través del qual es garanteix que no es produeixin situacions dramàtiques.

En aquest sentit, el representant del PDeCAT a Lleida, Toni Postius, ha assegurat que la discoteca, a dia d’avui, no disposa d’aquesta homologació perquè tant l’Ajuntament com la Generalitat no es posen d’acord sobre qui ha de dur a terme l’homologació. “Si finalment la discoteca obre avui sense el Pla d’Autoprotecció homologat, s’estaria incomplint la pròpia llicència municipal” afirma Postius, tot destacant que la Paeria seria la responsable en cas d’algun desgraciat accident per permetre l’obertura de la instal·lació sense la corresponent homologació. “És una temeritat obrir sense tenir el Pla d’Autoprotecció homologat” ha dit , tot afirmant que han insistit a l’Ajuntament per a que s’assegui amb la Generalitat i es fiquin d’acord pel que fa a qui ha d’homologar el Pla en qüestió. “Fins ara la homologació d’aquests plans sempre la feia l’Ajuntament i nosaltres entenem que hauria de seguir sent així” -ha assegurat- reiterant que obrir incomplint la pròpia llicència és una temeritat, i més quan està en joc la seguretat dels ciutadans.

Per la seva Part, el representant del grup municipal d’Esquerra Republicana a la Paeria, Carles Vega ha assegurat que el govern municipal no els hi ha facilitat la informació suficient i temen que s’estigui incomplint la legislació. “No sabem si es disposa d’un pla d’autoprotecció homologat i actualitzat com tampoc sabem si disposen d’un pla de mobilitat”, va dir. Vega també ha a dit que el seu grup municipal està a l’expectativa de si obre o no la discoteca i amb quines condicions ho farà. “El nostre grup municipal està molt preocupat per la seguretat dels usuaris del recinte, especialment pel que fa a la mobilitat a l’entorn de la discoteca”, afirma el candidat d’ERC, tot destacant que el pla de mobilitat del que disposa la discoteca no es compleix i a més “requereix la intervenció de la Guàrdia Urbana quan no hauria de ser així, hauria de ser la pròpia empresa qui se’n fes càrrec”.

Informe encomanat pels promotors de Biloba

Per últim, el representant del PDeCAT a Lleida va recordar que anteriorment la Paeria havia emprat un informe encomanat pels propis promotors de la discoteca per a tirar endavant amb el projecte de Biloba.

Litigi entre la Generalitat i la Paeria per un altre tema de seguretat

Des d’un primer moment, la Generalitat es va oposar a la llicència d’activitat de la discoteca degut a la proximitat d’aquesta als dipòsits de combustible de l’empresa d’hidrocarburs CLH. La Generalitat, va recordar al Consistori que era del tot necessària l’aplicació de la normativa d’accidents greus, fet que implicaria que la discoteca no pogués dur a terme la seva activitat. La normativa de seguretat en qüestió vetlla per a què espais d’aquests tipus s’ubiquin fora del perímetre de seguretat d’instal·lacions perilloses. Per aquest motiu, la Generalitat va presentar al novembre de l’any passat un recurs contenciós administratiu al jutjat contra la Paeria, el recurs encara està a l’espera d’una resolució judicial.

La Generalitat no descarta la petició de suspensió cautelar

El Delegat de la Generalitat a Lleida, Ramón Farré, va explicar que no es va demanar la suspensió cautelar d’activitat per què en el moment de interposar el recurs la discoteca no estava en funcionament. En aquest sentit el Delegat de la Generalitat no descarta aquesta via: “aquesta petició es pot produir en qualsevol moment del procediment”, va dir.

Farré va assegurar que, tot i que el supòsit d’accident és remot (ja que és una instal·lació molt segura), van interposar un recurs contra la ubicació de la discoteca perquè tenen en compte totes les possibilitats. D’altra banda, el Delegat va afirmar què “en el moment en què l’Ajuntament, com a administració competent, decideix obrir la discoteca, correspon als tribunals la decisió final.

                                                                                                 ÀLEX NADAL FERRET