Asseguren que la Paeria va fer 389 contractes de més de 27 MEUR

L'agrupació d'electors qualifica la contractació municipal de "poc transparent, amb tics clientelars i perpetuadora d'un model econòmic esgotat"

El Comú de Lleida denuncia que, “a través de la contractació, la Paeria està afavorint una economia poc transparent i sense cap vocació de promoure canvis en un model econòmic que hem comprovat esgotat i creador de desigualtats”. A partir de la informació a la qual ha pogut accedir, el grup municipal assegura que durant l’any 2016 l’Ajuntament de Lleida va fer 389 contractes per un valor de 27,28 milions d’euros, tot i que aquesta xifra no inclou els contractes sotmesos a variables, com poden ser les taquilles d’espectacles o els consums elèctrics. Segons l’agrupació d’electors, “un 73,2% (285) d’aquests contractes són sense procediment obert de contractació, mentre que el 26’8% (104) sí que s’han fet via procediment obert”. El Comú denuncia “l’opacitat de l’equip de govern” a l’hora de facilitar aquestes dades i expressa la seva aposta per un altre model de contractació, planificat, “del tot transparent”, amb contractes de més d’un any, dividits en lots i que incorporin clàusules per afavorir aquelles empreses socialment més responsables o l’economia cooperativa.
(En aquesta actualització s’inclou la resposta de la tinenta d’alcalde de la Paeria, Montse Mínguez, a les acusacions d’opacitat del Comú de Lleida en relació amb la contractació municipal)

El Comú de Lleida denuncia “l’opacitat” de l’equip de govern socialista a l’hora de facilitar les dades sobre contractació externa de béns i serveis, tot i representar més d’un terç del pressupost de la Paeria si s’hi inclouen també els contractes de les concessions. L’agrupació d’electors considera que l’Ajuntament de Lleida “no està utilitzant totes les opcions de contractació que la llei li ofereix per racionalitzar les compres i cercar la millor opció” i, en aquest sentit, es mostra partidària “d’obrir de bat a bat la finestra de la contractació i fer-la del tot transparent perquè els agents econòmics puguin planificar-se i prendre decisions informades”.

El Comú proposa unificar tota la informació de contractació creant un fitxer únic al web de la transparència municipal, “que reculli de manera clara i comprensible la informació que actualment hi ha dispersa sobre perfil del contractant, contractes menors i pròrrogues (normalment a través de decrets d’alcaldia)”. La formació recorda que d’acord amb la Llei de Transparència, “s’ha d’oferir informació de tots els contractes realitzats i en tràmit, inclosos els patrimonials i els menors”.

Així mateix, el grup municipal aposta perquè la Paeria faci previsió de contractació mitjançant un pla anual que inclogui la totalitat dels contractes de serveis, subministraments i obres previstos i la data de finalització de les adjudicacions i de les dates límit per formalitzar les pròrrogues previstes als plecs administratius particulars. “Es tracta de planificar allò establert al pressupost municipal de forma entenedora per a tota la població i pels agents econòmics i empresarials de tots els sectors”, defensa l’agrupació d’electors.

El Comú considera que actualment la Paeria “recorre de manera abusiva al contractes menors sense publicitat prèvia, i sense concurrència que es fan any rere any pel mateix concepte”. Pel grup, aquesta fórmula té “tics clientelars, ja que afavoreix a aquells actors o empreses més ben relacionats amb el poder, alhora que porta al límit el marc que estableix la Llei de contractes del sector públic”.

L’agrupació d’electors aposta per fer, sempre que sigui possible, licitacions obertes per períodes de més d’un any, “un procés obert i més transparent permetria a l’Ajuntament assegurar-se que contracta la millor oferta (en qualitat, en preu i en mitjans tècnics i humans)”. Des del Comú denuncien l’existència de contractes que es fan cada any i que, per tant, “tindria més sentit de licitar-los de manera oberta” com seria el cas de l’adquisició de senyeres per la Diada (més 6.000 euros anuals); els catàlegs i elements gràfics d’Animac, (prop de 8.000 euros) o dels aplicatius informàtics de gestió “que es contracten cada any i que entre 2015 i 2016 han costat en conjunt més de 46.000 euros”.

Finalment, el Comú de Lleida també advoca perquè els contractes municipals incorporin més clàusules que afavoreixin aquelles empreses socialment i mediambientalment més responsables, així com l’economia cooperativa o col·laborativa o de proximitat, i que impedeixin l’accés a empreses que evadeixin impostos o implicades en casos de corrupció. A la vegada, la formació aposta per potenciar la divisió dels contractes per lots per tal que també hi puguin concórrer pimes, autònoms i cooperatives del territori.

Mínguez defensa que la Paeria compleix amb la Llei de contractes i situa en 31,9 MEUR la contractació municipal l’any 2016

En resposta al Comú de Lleida, la tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda, Montse Mínguez, ha assegurat que “a la Paeria es compleix amb la Llei de contractes” i ha elevat fins als 31,9 milions la contractació municipal efectuada durant l’any 2016 –en lloc dels 27,2 milions comptabilitzats pel Comú-. Mínguez ha concretat que un 85% de la contractació (uns 27 milions d’euros) es van fer per procediment obert, mentre el 15% restant (uns 4 milions d’euros) es va fer mitjançant mecanismes previstos en la Llei de contractes i, per tant, van ser “legal i transparent”. En aquest sentit, ha remarcat que fins a 50.000 euros per a diferents contractes d’obres o fins a 18.000 euros per a diferents contractes de servei “es fan amb els diferents mecanismes que preveu la Llei de contractes”.

“Prou de calúmnies, prou d’intentar atacar la bona feina que es fa des del servei de contractació i des de la Paeria”, ha reivindicat la responsable municipal. Mínguez ha remarcat que, tal com reconeixen des del Comú, aquest grup municipal ha obtingut aquesta informació del perfil del contractant al web de la Paeria, dels decrets que tenen que veure amb contractació, dades de la junta de govern local, expedients de comissions informatives.

Per això, la tinenta d’alcalde considera “contradictòries” les afirmacions del Comú quan la formació acusa l’equip de govern “d’opacitat” a l’hora de facilitar les dades sobre la contractació municipal. “No hi ha cap altra intencionalitat a darrera que donar la màxima transparència i la màxima informació a la ciutadania i també als diferents grups polítics”, ha assenyalat Mínguez, malgrat que des del Comú asseguren que hi ha expedients dels quals no han pogut obtenir informació.

Finalment, Montse Mínguez ha recordat que la Paeria ha rebut el segell Infoparticipa que elabora la UAB, cosa que “evidencia que l’Ajuntament de Lleida a través del seu web està complint els requisits i compromisos respecte a la transparència”. Tot i això, la tinenta d’alcalde ha assegurat que se segueix i se seguirà treballant per millorar la informació que actualment ofereix el web municipal.