VNG donarà ajuts de fins a mil euros a empreses i establiments afectats per la Covid-19

L'Ajuntament prepara la convocatòria de subvencions per ajudar a frenar la destrucció de llocs de treball a la ciutat

Pla general del passeig del Carme de Vilanova i la Geltrú, amb els restaurants tancats i una parella passejant duent mascaretes. ACN

Les empreses, negocis i establiments de Vilanova i la Geltrú que acreditin una baixada de la facturació conseqüència de la Covid-19 podran optar a ajuts municipals de fins a mil euros. L’Ajuntament està preparant la convocatòria que s’aprovarà les pròximes setmanes, i que preveu atorgar subvencions de 400, 700 o 1000 euros a les activitats econòmiques amb seu a la ciutat i que hagin patit una davallada en la seva feina pels efectes del Coronavirus.

La regidora d’Hisenda, Empresa i Innovació, Conxi Martínez, referma l’aposta del govern municipal per aturar la destrucció de llocs de treball, “hem d’ajudar a la recuperació del teixit empresarial local, volem evitar l’increment de locals buits i la destrucció d’ocupació”.Martínez remarca que “aquests ajuts estan pensats especialment per autònoms i petites empreses”.

La convocatòria atorgarà per un costat subvencions per mantenir en funcionament locals comercials, serveis i centres de treball i, per l’altre, accions de promoció, màrqueting i difusió, així com posada en marxa de noves activitats i serveis, creació de nous productes i adquisició de material sanitari. “Així”, diu Conxi Martínez, “tant ajudem a les empreses a fer front a les conseqüències de l’aturada de l’activitat com incentivem l’adaptació a un nou escenari, amb més mesures de seguretat, amb teletreball i noves tecnologies, i amb l’augment del comerç en línia”.

Podran optar a aquests ajuts les empreses amb seu a Vilanova i la Geltrú i que puguin acreditar la baixada involuntària d’activitat i d’ingressos a conseqüència de la Covid-19. Les sol·licituds s’hauran de presentar en línia i caldrà tenir certificat digital per fer-ho. Aquestes subvencions, a més, seran compatibles amb altres atorgades per diferents administracions.

Empreses i establiments podran presentar despeses de lloguer, despeses laborals i de personal, i de compra de material sanitari i de protecció. En el cas de projectes, accions o inversions, si es duen a terme amb posterioritat a la petició de l’ajut, caldrà acreditar la seva realització i sotmetre’s a comprovació.

Les sol·licituds es puntuaran segons els barems establerts que, per un costat mesuren el percentatge de decreixement de la facturació, i per l’altre el nombre de persones que treballen a l’empresa. La puntuació màxima que es pot obtenir és de 35 punts, que seria equivalent a una subvenció de 1000 €.

La Junta de Govern Local aprovarà d’aquí a poques setmanes la convocatòria, que establirà els terminis per la presentació de sol·licituds.