VNG celebra el primer Ple telemàtic, marcat per la crisi del coronavirus

Entre d'altres, s'ha ratificat l'habilitació d'una partida de contingència i l'adopció de decrets de mesures urgents

Imatge del Ple VNG telemàtic. Cedida

La situació de crisi que ha provocat la pandèmica del coronavirus COVID19 ha condicionat la celebració del Ple municipal d’abril, tant pel que fa al format telemàtic que ha adoptat, com al contingut de l’ordre del dia. D’una banda, el Consistori ha ratificat una modificació extraordinària de crèdit, per habilitar una partida de 100.000 euros per agilitzar i “fer front al finançament de les actuacions necessàries per pal·liar les conseqüències de la COVID19”. Així mateix, s’ha donat compte d’una dotzena de decrets d’Alcaldia promoguts des de l’inici de la crisi, que recullen bona part de les mesures que ha pres l’Ajuntament. L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, ha obert la sessió transmetent un missatge “de força i escalf a tota la ciutadania”.

Tots els grups municipals s’han manifestat favorablement a la disposició d’una partida pressupostària extraordinària per fer front a la crisi sanitària. Des de Som VNG, tanmateix, s’ha apuntat la necessitat de preveure l’abast de la crisi social que n’està derivant i ha sol·licitat “la creació d’una comissió per refer el pressupost del 2020”. El grup del PSC s’ha sumat a la proposta, incidint en què “cal començar ja a abordar com s’hauran de ressituar les prioritats del govern”.

Pel que fa als decrets d’Alcaldia dels quals s’ha donat compte, cal mencionar l’aprovació del Pla de contingència intern de l’Ajuntament, que va establir l’organització dels diferents serveis municipals davant l’ordre de confinament i la declaració d’estat d’alarma. En el conjunt de mesures decretades també hi ha la pròrroga del termini de pagament dels tributs i preus públics municipals, la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció privada, i l’aprovació d’una moratòria en el cobrament dels rebuts de lloguer dels habitatges del parc públic municipal.

En aquest sentit, el govern ha recollit per estudiar la proposta del portaveu de Som VNG, Enver Aznar, de condonar part de les mensualitats, per tal que la regularització del pagament no suposi després un increment de la quota per a les famílies afectades. D’altra banda, quant al decret de suspensió temporal del contracte de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives, des del govern municipal s’ha aclarit que, d’acord amb el que estableix la suspensió, l’Ajuntament es fa càrrec provisionalment dels salaris dels treballadors del servei, amb el compromís de l’empresa subministradora de mantenir tots els llocs i condicions de treball.

Espai per al jovent i pròrroga del servei de jardineria

El Ple municipal ha servit també per recuperar qüestions que no es van poder debatre en el Ple ordinari de març, ja que es va haver de suspendre en coincidir amb l’inici de la crisi sanitària. D’una banda, s’ha convalidat l’acord pres per la Junta de Govern Local per tirar endavant l’arrendament d’una nau industrial per acollir activitat juvenil. El regidor d’Infància i Joventut, Adrià Guevara, ha exposat que aquesta nau ha de complir les funcions que havia tingut la Nau del Ferrocarril, amb l’objectiu de “garantir un espai sociocultural per al jovent fins que l’Espai Jove pugui ser una realitat”. L’acord no ha obtingut el suport dels grups de l’oposició, Som VNG i C’s s’hi han abstingut, mentre que el PSC hi ha votat en contra. Per part de Som VNG, es considera que es tracta d’una nova mesura provisional que no concreta sobre la materialització de l’Espai Jove, mentre que C’s i PSC han criticat l’adopció d’aquest contracte d’arrendament, amb les despeses que se’n deriven, en plena situació d’emergència.

D’altra banda, s’ha convalidat la pròrroga per un any del contracte per al servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins de la ciutat. El contracte amb l’empresa Valoriza, que finalitza el 31 de maig de 2020, preveu la possibilitat d’establir dues pròrrogues anuals si s’acorden amb dos mesos d’antelació. La regidora d’Espai Públic, Marta Jofra, ha argumentat la decisió per mantenir el servei actual mentre l’Ajuntament estudia la viabilitat d’internalitzar-lo. “El Ple de gener va acordar la creació d’una comissió d’estudi per valorar les possibilitats d’internalització del servei de jardineria”, ha recordat. Mentre s’elabora l’informe, s’ha optat per prorrogar el contracte, amb l’opció que es pugui rescindir de mutu acord més endavant. Únicament el grup de Som VNG s’ha oposat a l’acord, en manifestar que “tot el que suposi allargar l’externalització del servei tindrà el nostre vot en contra”.

El Ple ha fet constar també l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al manifest del Dia Internacional de les Dones de 2020, ja que va quedar pendent del mes de març. Aquest ha estat el primer Ple municipal celebrat telemàticament a Vilanova i la Geltrú. La sessió s’ha pogut seguir en directe per Canal Blau TV i per canalblau.cat, on es podrà recuperar a la carta a partir de demà. El resultat dels punts de l’ordre del dia també han quedat recollits al canal Twitter de l’Ajuntament, @ajuntamentvng.