Vilanova estudia implantar la recollida porta a porta i en contenidors tancats

S'inicia el treball de camp per determinar el sistema d'aportació per a cada usuari

Avui comença el treball de camp de l’estudi de detall per la implantació de la recollida d’escombraries porta a porta a VNG. Durant les properes setmanes un equip de tècnics recorrerà la ciutat per recollir dades i determinar el millor sistema d’aportació per a cadascun dels usuaris del servei.

La regidora d’Espai Públic, Marta Jofra, recorda que “vam aprovar el nou model, un calendari de passos, i el primer pas era fer un estudi de detall, sabem cada barri quin model tindrà, però ara el que ens falta és anar al detall, edifici per edifici, activitat per activitat i veure quina solució proposem en cada cas”.

La recollida d’escombraries que s’implantarà a VNG és un sistema porta a porta i en contenidors tancats diferenciat en dues zones. D’una banda la zona 1, amb més densitat o amb habitatges de segones residències (Sant Joan, Barri de Mar o el Prat de Vilanova), tindrà recollida porta a porta de 3 fraccions i contenidors per a l’orgànica (tancats) i el vidre.

La zona 2, que inclou el Molí de Vent, l’Aragai, Nucli Antic o la Geltrú, tindrà la recollida de 5 fraccions porta a porta. Finalment en les zones periurbanes el projecte preveu la recollida en àrees tancades amb control d’accés. El nou sistema també contempla el porta a porta de les 5 fraccions per als mitjans i grans productors (comerços, empreses, indústries, etc.).

L’estudi que comença avui i que es preveu finalitzar al desembre analitzarà tots els edificis de la ciutat per veure on ubicar els residus. Quedaran pendents els establiments que ara mateix estan tancats per la Covid-19, i també es farà amb posterioritat el treball de camp a les urbanitzacions periurbanes, per saber on s’han de posar les casetes de brossa.

La regidora explica que “es tracta d’un model de recollida molt personalitzat”. Per exemple, en els establiments es distingiran petits productors (nivell domèstic), mitjans productors i grans productors de brossa. Tot aquest treball, a més, servirà a l’Ajuntament per actualitzar dades sobre les activitats obertes (establiments) actualment.

La previsió és tenir el treball de camp enllestit per Nadal. Marta Jofra diu que “amb la informació a la mà, estarem en disposició o bé de licitar aquest servei o bé d’internalitzar-lo”.

L’inici de l’estudi de camp ha estat informat a les associacions veïnals i als col·lectius i gremis de la ciutat. L’empresa que du a terme el treball, a més, va degudament acreditada.