El Govern Municipal puntualitza a Viu Comerç per les discrepàncies sobre Masia en Barreres

Segons el govern municipal no es deixa de banda el comerç del centre ni es promou cap mena de competència deslleial

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Respecte a un comunicat emès divendres passat per Viu Comerç, el govern municipal vol fer un seguit de puntualitzacions entorn a l’ampliació dels horaris comercials i la modificació puntual del sector de Masia en Barreres:

• S’adeqüen els horaris comercials als usos turístics, no només a la temporada d’estiu com passava fins ara exclusivament a la zona de Baix-a-Mar. Aquest fet, a banda de donar resposta a la demanda existent per part d’establiments de la ciutat, afavoreix la desestacionalització turística, atén als nous hàbits de consum de la població i alhora permet reduir l’actual fuga de compradors, tant externs com interns, que viu Vilanova i la Geltrú envers a altres poblacions.

• S’obre la possibilitat a crear nous comerços al barri del Mar que poden donar resposta a una demanda de cap de setmana que fins ara –a excepció del període estival- havia de ser coberta en altres indrets del territori.

• Els dos acords permeten aportar solucions al dèficit comercial de la ciutat, detectat en estudis sobre el comerç local, tant pel que fa a quantitat com a tipologia d’establiments i diversitat de l’oferta.

• Tot i que els usos ja ho permetien abans de l’aprovació de la modificació del PGOUM, s’obre la porta a la creació d’un parc comercial a Masia en Barreres, ben organitzat i comunicat, que suposa una inversió de 75 milions d’euros en aquest sector i la creació de 600 llocs de treball. Cal distingir que no es tracta d’un nou centre comercial, sinó d’un parc comercial, seguint un model de comerç ja existent a la comarca.

• Aquest projecte significa una oportunitat per recuperar el sector del Polígon de Masia en Barreres, zona molt malmesa i en estat d’abandonament després del tancament de Cemex i Mago, sumat a la manca d’activitat als Cinemes Vila Lauren. La recuperació d’aquest sector atorgarà un nou paper de centralitat al barri del Tacó i eliminarà els problemes mediambientals que històricament ha patit.

• A petició del sector comercial, el centre de la ciutat no queda afectat per l’ampliació dels horaris d’obertura. Tot i que en tot moment s’ofereix la possibilitat d’obrir els diumenges a tota la ciutat, és des de Viu Comerç que es descarta. Val a dir en aquest punt, que la modificació d’horaris esmentada no obliga a obrir diumenges, només ofereix la possibilitat de fer-ho a qui vulgui, sigui quina sigui la seva dimensió.

Amb la voluntat de trobar el màxim consens, des del govern municipal s’ha impulsat un ampli procés de trobades amb els agents econòmics i socials de la ciutat per conèixer la seva opinió al voltant de l’ampliació dels horaris comercials i de la modificació puntual del sector de Masia en Barreres.

Així, s’han realitzat reunions amb Comerç de Mar, Viu Comerç, Estació Nàutica, Gremi d’Hostaleria, Menja’t Vilanova, hotelers i campistes, Federació d’Empresaris del Gran Penedès, sindicats, Cambra de Comerç, Col·legi d’Enginyers Tècnics, l’Associació de Veïns del Tacó, o la Federació d’Associacions de Veïns de Vilanova i la Geltrú. També s’han realitzat trobades amb els diferents grups polítics amb representació municipal, a una sessió de debat on es va convidar a tots plegats a dir la seva, una convocatòria de Taula de Comerç i Turisme, un Consell Municipal d’Associacions de Veïns i una trobada oberta amb els veïns i veïnes del barri del Tacó.

Totes les associacions i gremis van emetre informes favorables (amb aportacions i consideracions) a excepció dels sindicats i Viu Comerç.

El govern municipal ha escoltat totes les opinions i també ha deixat molt clara quina era la seva posició des del principi. Seguim creient en el diàleg i el debat com la millor manera d’arribar a acords que permetin una evolució positiva del comerç vilanoví i l’allunyi d’un estancament previsible si no es fa cas dels indicadors que diferents estudis i informes manifesten. Així mateix, ens consta que no hi ha unanimitat en els aproximadament 200 associats de Viu Comerç sobre l’obertura dels diumenges, i alguns ja han fet arribar al govern el desig que l’excepcionalitat horària s’apliqui a tota la ciutat.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manté una relació molt estreta amb l’associació Viu Comerç, fins i tot reflectida en el Pla d’Actuació Municipal del govern, amb vocació de donar suport i promocionar el comerç de proximitat, entenent que és un dels pilars de la capacitat d’atracció de la nostra ciutat.

Per tant, no hi ha cap voluntat per part del govern municipal de deixar de banda el comerç del centre, ni de promoure cap mena de competència deslleial. Ans el contrari, estem convençuts que aquestes mesures reforçaran el comerç local i la posició de capital comercial de Vilanova i la Geltrú.