FEGP: “En relació amb l’IBI”

Des de la sindicatura d’empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) s’observa amb preocupació el fet que la no aprovació de la proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació amb les ordenances municipals aboca a la prorrogació dels tributs en la mateixa mesura i proporció que l’exercici precedent.

En el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI) s’ha palesat en l’exercici fiscal 2017 una desproporció en la quantia final de l’impost, de resultes de la supressió -obligada per normativa- de les reduccions que es proposaven en els exercicis precedents i alhora d’una correcció insuficient en el coeficient d’aplicació, com també de la inexistència de subvencions que pal·liessin l’increment de l’impost, que ha arribat a ser del 300% en casos concrets.

En el decurs de 2017 han estat nombroses les empreses que s’han adreçat a la sindicatura d’empresa de la FEGP per manifestar el seu desacord, sovint de manera enèrgica, en relació amb la tributació imposada en concepte de l’IBI al municipi de Vilanova i la Geltrú.

El mateix ha succeït, segons s’ha constatat, en el cas dels contribuents particulars, que en molts casos han declarat la seva incapacitat per atendre el pagament de l’impost.

La perspectiva de congelació de les ordenances fiscals per immobilisme o falta d’acord per part dels grups municipals amenaça de nou amb l’aplicació desaforada de l’IBI.

Aquesta situació es podria resoldre amb l’aprovació de determinades mesures d’estímul, bonificacions o subvencions que l’equip de govern podria proposar en el ple en el què es presentaran els pressupostos, el mes de desembre.

La sindicatura d’empresa de la FEGP demana a tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que considerin com a necessària i exigible l’aprovació de propostes que mitiguin la quantia de l’Impost de Béns Immobles, tant per als contribuents particulars com per als contribuents d’empresa.