Aprovat el projecte d’eficiència energètica al Garraf que inclou millores a l’Espai Far, Can Pahissa i el Museu Balaguer

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, finançarà actuacions a la comarca per valor de més de 6 milions d'euros

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El tancament de l’Espai Víctor Rojas, a l’Espai Far, la millora del sistema de condicionament de Can Pahissa i la climatització de la biblioteca del Museu Víctor Balaguer són tres accions aprovades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del projecte d’Eficiència energètica al Garraf presentat pel Consell Comarcal del Garraf, conjuntament amb tots els ajuntaments de la comarca.

La Unió Europea ha aprovat provisionalment aquest projecte amb un cofinançament del FEDER del 50% de la despesa elegible amb una dotació econòmica de 2.363.823,91 €.

El regidor de Patrimoni Cultural, Jordi Medina creu que “és una bona notícia per la ciutat perquè ens permetrà dotar d’un nou espai expositiu a l’Espai Far on exposar nous objectes per contextualitzar el bot salvavides del Víctor Rojas”. Medina també valora positivament la climatització de la sala històrica de la Biblioteca “per poder-hi fer actes durant tot l’any i atendre les necessitats de les dependències municipals de Can Pahissa per oferir unes millors condicions i uns millors serveis a la ciutadania”.

El projecte de tancament de l’espai Víctor Rojas preveu la instal·lació d’un tancament de vidre que respecti l’actual estructura d’espai porxat. La proposta preveu també les necessitats de ventilació i renovació de l’aire per millorar les condicions ambientals i de conservació del bot de salvament que s’exhibeix a l’espai minorant l’exposició a la humitat i la radiació solar actuals. L’actuació té un cost de més de 58.000 euros dels quals el finançament europeu possibilitarà l’aportació del 50%.

La segona de les actuacions preveu la millora de la calefacció i climatització de Can Pahissa. La intervenció contempla la substitució de la caldera existent per una bomba de calor, la climatització d’espais i la substitució de vidres amb cambra d’aire a tots els tancaments de l’edifici. Can Pahissa és una construcció catalogada, per això s’ha previst que part de la maquinària pugui instal·lar-se al soterrani de l’immoble per evitar afectacions estètiques a la façana i cobertes d’aquest edifici modernista. La inversió prevista té un cost de més de 57.000 €.

La tercera de les obres previstes és l’actualització dels sistemes de climatització del museu Víctor Balaguer i la climatització de la biblioteca. El projecte necessita una inversió de més de 600.000 €. Amb aquestes millores el museu Balaguer adequarà les seves instal·lacions als estàndards de qualitat i protecció de les obres d’art exposades. L’actualització d’aquests sistemes possibilitarà mantenir les condicions termo-higromètriques adients a les diferents sales d’exhibició i la Biblioteca millorarà substantivament les condicions tant per a la conservació dels fons bibliogràfics com per a la celebració d’activitats en condicions adequades, ja que aquest espai no compta amb cap mena de sistema de climatització.

La durada del projecte és de tres anys i la coordinació anirà a càrrec del Consell Comarcal del Garraf.