Entitats i associacions de Sant Pere de Ribes rebran una nova línia de subvencions

La dotació màxima de la convocatòria és de 25.000,00€, distribuïts en dues  línies d’actuació

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta novament una línia de subvencions destinada a les entitats i associacions locals perquè puguin fer inversions als locals de la seva propietat, o dels quals en disposin dret d’ús formalitzat. Han de ser equipaments destinats a usos socials i culturals i que ofereixin activitats obertes a tota la població del nostre municipi.

Els ajuts es plantegen per consolidar la tasca i les seus socials d’entitats i associacions culturals que tinguin un mínim de 3 anys de trajectòria continuada realitzant activitats sense afany de lucre dins del seu àmbit.

Les sol·licituds es poden presentar del 10 al 24 de maig a través de la Seu electrònica de l’ajuntament o a les OAC i les obres de millora objecte de la subvenció s’hauran d’executar durant el 2022 i 2023.

La dotació màxima de la convocatòria és de 25.000,00€, distribuïts en dues  línies d’actuació: inversions orientades a obtenir la llicència d’activitat (amb 20.000,00 €) i altres inversions a equipaments culturals (i una dotació de 5.000,00 €).

DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables aquelles que corresponguin a l’objecte i finalitat de les bases i s’executin dins el període que s’estableixi a la convocatòria. Concretament seran subvencionables les obres de rehabilitació, adequació o millora; l’adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, evacuació, il·luminació o climatització; les despeses de redacció de projectes o altres honoraris de professionals tècnics; i aquells altres que dins el concepte de béns mobles siguin justificats per a la finalitat de l’equipament.

Es poden consultar les bases i la resta de documentació a https://www.santperederibes.cat/municipi/culturaifestes/subvencions