La platja de la Bassa Rodona de Sitges rebrà una aportació de sorra extraordinària

L'Ajuntament s’ha vist obligat a fer una aportació extraordinària de sorra a la platja Bassa Rodona donat que s’ha hagut de tancar per manca de sorra. Aprofitant que per qüestions de seguretat dels vaixells s’ha de treure l’excedent de sorra de l’entorn de la bocana del Port d'Aiguadolç, l’Ajuntament ha decidit finalment portar aquesta sorra a la platja. Es preveu que l’actuació podria començar el proper dilluns

Imatge de recurs d'una platja de Sitges. (Cedida)

L’Ajuntament de Sitges portarà a terme una aportació extraordinària de 3.500 m3 de sorra a la platja de la Bassa Rodona per pal·liar la situació de manca de sorra que han generat els darrers temporals i per l’escàs aprofitament en la que es troba. L’Ajuntament s’ha vist obligat a fer aquesta aportació donada la situació i també aprofitant que s’ha de treure l’excés de sorra de la bocana del Port d’Aiguadolç per qüestions de seguretat en el trànsit de vaixells.

La platja es troba actualment amb l’accés d’escales tancat, escassa amplitud i generant afectació en un punt del passeig molt transitat i de gran interès turístic. Per portar a terme l’actuació, l’Ajuntament té l’informe favorable de la Demarcació de Costes a Catalunya i està pendent ara de l’autorització del Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de Catalunya.

La sorra serà dragada de l’entorn de la bocana del Port d’Aiguadolç, on l’acumulació de sorra en el punt d’entrada i sortida dels vaixells genera alguns problemes relacionats amb la profunditat necessària per garantir el trànsit del port que afecta a l’entrada i sortida de vaixells. En aquest sentit, el port ha tramitat l’autorització per dragar l’entorn de la seva bocana, una tramitació que compta amb les analítiques de la sorra que avalen l’actuació.

L’Ajuntament treballa amb la previsió que es pugui començar els preparatius aquest dilluns. Si bé aquests preparatius, tancament del perímetre de treball i extensió de la canonada, es faran de dia, les feines d’aportació de sorra seran de nit per minimitzar les molèsties als banyistes. El vaixell compta amb els controls mediambientals de respecte a l’ecosistema marí.