Sitges referma la seva disposició al diàleg amb el veïnat de Vallpineda

L’Ajuntament de Sitges continua el procés per regularitzar la situació urbanística de Vallpineda, en l’àmbit PAU 17

L’Ajuntament de Sitges continua el procés per regularitzar la situació urbanística de Vallpineda, en l’àmbit PAU 17. L’Ajuntament ha notificat als afectats que assumeix la gestió urbanística per fer la reparcel·lació pel sistema de cooperació, després de constatar que la junta de propietaris no ha tirat endavant aquesta reparcel·lació per ells mateixos amb la fórmula de la compensació bàsica, tal com preveu el POUM de 2006. Amb tot, ara mateix està obert el procés d’al·legacions a aquest canvi de sistema d’actuació. Per tal de resoldre tots els dubtes i analitzar cadascuna de les situacions, l’Ajuntament subratlla que  s’obre un espai de trobades presencials mitjançant cita prèvia amb el departament d’Urbanisme.

El regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado, explica que “totes les urbanitzacions de Sitges han complert amb les seves obligacions urbanístiques derivades del desenvolupament del territori. Normalment, els mateixos propietaris s’erigeixen en junta de compensació per tirar endavant la urbanització, assumint els costos de cessió de les zones verdes i dels equipaments”. Terrado destaca que aquest “és un problema que s’arrossega de fa anys, però que s’ha agreujat en els darrers temps ja que la propietat de terrenys qualificats de zones verdes han exigit a l’Ajuntament que els pagués el preu just pel fet de no poder construir i l’Ajuntament ja ha rebut una sentència on se l’obliga a pagar 5M€ per un solar i ha arribat a un acord amb la propietat d’un segon terreny per pagar-ne 2,6M€, sense haver d’anar a judici”.

L’Ajuntament ha avançat aquests pagaments, per imperatiu legal, però aquest és un cost que ha de repercutir necessàriament en els propietaris del sector, que són els que legalment han d’indemnitzar a aquells propietaris del seu àmbit que no poden gaudir de les seves propietats, per estar les mateixes destinades per la legislació urbanística a cessions. Pel regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado, “el conjunt de Sitges no ha d’assumir un pagament que han d’assumir els veïns de la zona. Per tant, com que no s’ha fet la gestió urbanística de l’àmbit per part del veïnat, ho hem de gestionar des de l’Ajuntament i hem de repercutir a la propietat els pagaments que corresponen”. Amb tot, Terrado assegura que “parlarem amb els propietaris per planificar un fraccionament i un calendari de pagaments que pugui ser assumible en funció de la situació de cadascú. Quan s’acreditin dificultats per pagar, establirem uns calendaris assumibles”.

El Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sitges continua obert a facilitar la informació que calgui a les persones afectades, a través de reunions personalitzades. De fet, els responsables polítics i tècnics d’aquest servei ja s’havien reunit amb els dirigents de les entitats veïnals de Vallpineda, amb l’objectiu que fessin arribar l’actualitat d’aquest procés urbanístic i n’informessin els centenars de veïns i veïnes de la zona.

El regidor Terrado afirma  que “hem explicat clarament la situació als representants veïnals” i lamenta que “potser aquestes entitats veïnals no ho han pogut fer arribar a tots els propietaris. Tothom qui vulgui més informació pot demanar hora i li facilitarem, de forma personalitzada”. El responsable d’Urbanisme recorda que “en les converses que vam tenir amb les dues associacions veïnals, fa mesos, ells van reconèixer que el que s’està fent és un tràmit que no es pot defugir i que és obligat per llei. El que van demanar és que es tingués en compte la situació econòmica dels afectats, com així farem”.