S’inicien els treballs arqueològics de conservació del Castell Vell d’Olivella

Durant les obres no es podrà pujar al Castell Vell ni al mirador

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament d’Olivella ha iniciat una intervenció arqueològica preventiva al Castell Vell. L’objectiu d’aquesta acció és garantir la conservació d’un dels espais  més emblemàtics del municipi i del Parc Natural del Garraf. Els treballs, que afectaran especialment al recinte sobirà del castell, protegiran la muralla, ja que presenta un estat precari i, segons els arqueòlegs, podria enfonsar-se aviat.

En general, les estructures del castell presenten un bon estat de conservació, però a la vegada queden exposades a l’acció dels agents atmosfèrics que, estacionalment, van provocant la descohesió als morters i el debilitament progressiu dels paraments.

S’han previst les següents accions: neteja de la zona propera a la base del mur, consolidació de la base del mur amb ompliment de forats i re-cimentació, regularització de grans desnivells i la protecció del coronament del mur. Per la dificultat d’accedir al Castell amb vehicle rodat, el trasllat d’alguns dels materials i objectes per la reparació es realitzarà en helicòpter.

Durant els dos mesos que duraran els treballs estarà prohibit accedir a aquesta part de la muntanya per visitar el Castell Vell o el Mirador.

L’Ajuntament d’Olivella ha invertit 4.700 euros, mentre que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han fet una aportació de 30.000 i 15.000 euros, respectivament. Des de l’any 2014, les diferents intervencions que s’han dut a terme en aquest espai han servit per garantir la seguretat de l’estructura i recuperar la imatge del castell com a recinte emmurallat.

Assentament ibèric al castell

En la darrera campanya realitzada fins ara, al juliol de 2019, es van descobrir per primera vegada estructures d’època ibèrica sota els estrats medievals. En concret, van trobar fragments de ceràmica atribuïbles a època ibèrica al capdamunt del puig Molí. Per tant, els experts dedueixin que podria haver existit algun tipus d’assentament ibèric.

Aquesta ocupació en època ibèrica es pot relacionar amb l’existència en les proximitats del jaciment de Mas Vendrell, també conegut per la recollida de materials superficials.