Sant Pere de Ribes inicia la recollida de restes vegetals per a la campanya de la poda

Fins el 15 de gener els particulars poden dipositar-les en algun dels 11 contenidors habilitats arreu del municipi, 2 més que l’any passat.

Imatges de la recollida de la campanya de la poda. Foto: Aj. SPdRibes

Com ja va essent habitual en els darrers anys, i coincidint amb l’època de poda, al llarg d’aquests tres mesos (novembre, desembre i gener), l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes instal·la a diferents punts del municipi contenidors específics adreçats a la recollida selectiva de residus de jardineria i poda que s’han generat en els espais privats. Aquest any n’hi ha onze, dos més que l’any anterior, repartits per Ribes (passeig de Circumval·lació amb carrer Nou; passeig de Circumval·lació amb carrer de Balmes; carrer Cristòfol Mestres amb Enric Morera i la urbanització Can Macià, al carrer dels Pins), les Roquetes (avinguda Montseny amb carrer Pedraforca i carrer Dr. Ferran amb Pica d’Estats), Mas Alba (avinguda Sant Pere de Ribes amb avinguda dels Til·lers), Rocamar (ronda d’Amèrica amb carrer Veneçuela), can Pere de la Plana (carrer del Margalló amb carrer de l’Espígol). El servei també es fa enguany a dues urbanitzacions que no s’hi havia instal·lat fins ara, a Can Lloses (al carrer del Vinyar) i a Els Cards (al carrer de Xarel·lo). Una campanya de la poda que estarà vigent com ocorre en els últims anys fins el 15 de gener.

Una vegada més es recorda que es tracta d’un servei de recollida de restes vegetals que es destina únicament a particulars o domèstics i que per tant no és vàlid per a empreses i professionals de la jardineria que per la seva condició han d’utilitzar la Deixalleria Municipal (al polígon de la Vilanoveta, c. Boters, s/n,  l’horari d’hivern és de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15.30 a 18 h; dissabtes de 9 a 14 h i de 15.30 a 18 h; i diumenges de 9 a 13 h) o la Planta de compostatge, situada al camí del Corral del Carro s/n (telèfon de contacte: 93 103 99 95, i correu electrònic: compostatge@mancomunitat.cat).

Alhora, convé subratllar que als contenidors només s’hi poden dipositar restes vegetals o sigui branques d’esporga, fulles, bosses de gespa, fulles de palmera, etcètera, i que no s’hi pot llençar terra, ni pedres, runa ni cap altre tipus de residu que no sigui material vegetal dels jardins dels habitatges. A més a més, no es poden fer servir els contenidors convencionals de la recollida de la brossa o fracció orgànica per llençar-hi restes vegetals grans ni cap altra de rebuig. Al contenidor d’orgànica (els de color marró) només hi poden anar a parar les bosses de gespa segada o de restes vegetals petites com fulles o branquillons, no grans quantitats, per a les quals el més aconsellable és atansar-se a la deixalleria. Finalment, aquests onze punts de recollida esmentats amb anterioritat es podran aprofitar també per dipositar-hi els arbres de Nadal, sense test, després de les properes festes.

Aquest servei és de caràcter continu mentre duri la campanya de la poda, cosa que significa que els contenidors romandran al seu indret tots els dies de la setmana. Les restes vegetals seran recollides i triturades in situ amb una periodicitat setmanal i aniran destinades a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes. Si la persona usuària es troba el contenidor ple cal que n’avisi, tot telefonant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 896 73 00), ajudant així al correcte funcionament del servei.