L’exposició “Controles?” alerta sobre els riscos del consum de drogues i reflexiona sobre l’ús de les pantalles

Es tracta d’una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona instal·lada al Local de Ribes durant el mes d’octubre

L’exposició itinerant “Controles?” arriba al centre cultural El Local de Ribes i es podrà visitar durant tot aquest mes d’octubre. És una mostra que ofereix la Diputació de Barcelona als municipis de la demarcació, amb la finalitat de facilitar informació sobre els riscos de les drogues, sensibilitzar la població i promoure una reflexió crítica al voltant de l’ús de les pantalles.

L’exposició s’estructura en tres nivells:

1. Informació general per a tots el públics sobre el tabac, l’alcohol, el cànnabis, les begudes energètiques i les pantalles, i sobre com afecten les drogues al cervell. Aquesta informació es presenta mitjançant cinc figures ubicades en una posició central i destacada.

2. Informació específica per a cada tipus de públic (adolescents, joves i famílies) distribuïda en àmbits separats definits per tres mòduls identificats amb un color per a cada grup de població.

3. Una pantalla tàctil fixa i deu tauletes amb jocs interactius per reflexionar al voltant de la presa de decisions, i treballar la informació sobre drogues.

Aquesta exposició s’adreça a adolescents, joves i les seves famílies, i també a professionals, mitjançant tres espais diferenciats: adolescents entre 12 i 15 anys, joves a partir de 16 anys i mares i pares i professionals. L’horari per a visites concertades és de 9.30h a 14.30h i de 15.30h a 17h, i l’entrada lliure és de 17h a 19h.

Els objectius de la mostra són:

 Proporcionar informació sobre drogues, treballar els factors de protecció per prevenir-ne el consum i fomentar el bon ús de les pantalles.

 Promoure actituds responsables entre els joves treballant habilitats per a la vida.

 Reflexionar sobre l’estil educatiu de pares i mares per prevenir el consum de drogues i afavorir el bon ús de les pantalles dels seus fills i les filles.

 Oferir eines als professionals per treballar la prevenció en conductes addictives des del seu àmbit d’actuació.

L’exposició “Controles?” és un dels recursos de prevenció de drogues que ofereix l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona als municipis de la demarcació. Des de l’any 2012, la mostra ha itinerat per 96 municipis de la província de Barcelona i ha estat visitada per 48.396 persones.