El Pla Local d’Igualtat de Sant Pere de Ribes suma 23 accions en el que portem de 2020

Enguany se n'han previst unes 30

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja ha completat un total de 23 accions del Pla per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBIQ+ (2020-2025) de la trentena previstes enguany. Aquest document, impulsat pel Departament d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, inclou diverses estratègies o àmbits de treball relacionades amb diferents dimensions de la igualtat de gènere. Té vocació de transversalitat, i per aquest motiu implica les diferents regidories municipals.

L’objectiu del Pla Local d’Igualtat és incorporar el principi d’igualtat d’oportunitats en totes les polítiques públiques locals. Una de les accions destacades ha estat la incorporació d’una tècnica d’igualtat a la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, el que ha permès consolidar aquest departament. A més, s’ha divulgat la cultura audiovisual amb perspectiva de gènere i s’han commemorat diades significatives per als drets de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, com les celebrades els dies 8 de març, 17 de maig i 28 de juny.

La regidora d’Igualtat de Gènere, Feminismes i LGTBI, Antònia Pulido, ha destacat que la voluntat del govern és “conscienciar al màxim la població en aconseguir un municipi més crític i actiu davant les desigualtats entre dones i homes i les que generen discriminacions per raó de l’orientació sexual. En aquesta tasca, apostem per la vessant educativa com a eina de sensibilització i treballem amb les entitats del municipi per tal de portar a terme accions que puguin tenir impacte en el conjunt de la ciutadania”.

Els antecedents

El ple municipal va aprovar el Pla per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBIQ+ de Sant Pere de Ribes (2020-2025) el desembre de 2019. Prèviament, es van realitzar dues comissions, tècniques i ciutadanes, en les quals es van debatre les línies i objectius a acomplir. A més, es van determinar les accions que integren el pla, adreçades a equiparar la situació de les dones i a avançar cap a la transformació i el canvi social per raó de gènere i d’orientació sexual.

El pla que s’està desenvolupant ara té un precedent en el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes o Pla d’igualtat per a la ciutadania, que va estar vigent de 2011 a 2016. Aquest document contenia una proposta d’accions que abastaven més enllà del període de vigència del mateix. Posteriorment, es van aprovar dues pròrrogues, la darrera de les quals va finalitzar el desembre de 2019.