Comunicat d’ERC Sant Pere de Ribes sobre l’Autòdrom del Terramar

No veiem gens clar el projecte

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El passat 27 de novembre, el Ple Municipal va aprovar, inicialment, la proposta de modificacions urbanístiques que haurien de permetre tirar endavant l’enèsim projecte presentat en relació a l’ús de l’espai de l’antic Autòdrom de Terramar, inaugurat l’any 1923, transformat en un complex dedicat al món del cavall. El nostre regidor, Josep Graells, va abstenir-se, davant la inacció del govern municipal socialista, que un cop més, va enviar la documentació només unes hores abans del ple, quan precisament es tractava de dotzenes de documents tècnics que calia analitzar en detall.

Durant els darrers mesos, hem treballat i analitzat la documentació, ens hem posat en contacte i hem escoltat els veïns i veïnes de Rocamar i Les Minivilles. Ara sí, podem posicionar-nos i dir que no veiem gens clar aquest projecte.

En primer lloc, el projecte planteja uns certs usos urbanístics a l’interior de la pista, que d’altra banda està catalogada com a Bé Cultural de Interès Local i per tant protegida a l’empara de la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Per això, entenem que el canvi d’usos pot desvirtuar i malmetre l’element primordial a protegir del conjunt: La pista.

En segon lloc, un projecte com aquest hauria de tenir en compte als veïns i veïnes afectades. A tall d’exemple, els residents a Les Minivilles no han estat consultats i en la darrera proposta, el carrer que passa per davant d’aquest nucli, es converteix en el principal accés a l’espai de l’Autòdrom. És a dir, el projecte pot fer un canvi radical en la mobilitat de la zona. A més, la qüestió dels accessos a l’Autòdrom no és un tema menor, doncs aquests travessarien una zona agrícola i forestal per la zona de la riera de Ribes, obligant a projectar un talús per evitar els risc d’inundacions, que creiem, no valora suficientment l’impacte greu mediambiental.

Un projecte com aquest i amb projecció de futur, ha de respectar l’entorn i tenir en compte quins són els principis de desenvolupament urbanístic fora d’àrees urbanes, que en aquests moments i amb visió de futur tenim a Catalunya, com és pales en les darreres moratòries urbanístiques promulgades per la Generalitat. Ho diem, atès que en la documentació es parla d’un cert interès de lligar aquest projecte amb una suposada nova centralitat de Sitges, amb més habitatges, oficines i equipaments comercials. Inclús es parla de recuperar l’antic baixador del tren a Terramar, a Sitges. I a ERC ens preguntem que hi té a veure una nova centralitat de Sitges amb els cavalls? A ERC no ens hi oposem a una proposta al voltant del món del cavall a desenvolupar dins l’Autòdrom. Però veiem el projecte desmesurat i amb més ombres que llums.

La clau de paller és que hi guanya, o que hi perd, Sant Pere de Ribes amb tot aquest conjunt de modificacions urbanístiques. I el que veiem és que aquest projecte obre una porta a la requalificació i posterior urbanització d’una àrea agrícola important i la conseqüent especulació del sòl. I és que aquesta àrea agrícola al voltant de l’Autòdrom ens ajuda a conservar el paisatge i fa de corredor natural entre la plana de Sitges i Els Colls-Miralpeix. A més, és una font de riquesa i que és font de riquesa, part de les 925 ha d’explotacions agrícoles del nostre municipi, el 50% de tot el Garraf, on predominen els cultius de vinya. Si pugeu al turó de Miralpeix, veureu com la zona és un pulmó verd front l’oceà d’edificis residencials que estan asfaltant els antics camps de Sitges.

En conclusió, a ERC no veiem clar aquest projecte i per aquesta raó hem presentat al·legacions per la seva retirada. Anunciem que o bé hi ha grans canvis en la seva redacció o sinó votarem en contra en la seva aprovació definitiva.

 

Secció local d’ERC a Sant Pere de Ribes