Comencen les obres de portada d’aigües de la xarxa general de Can Lloses a Sant Pere de Ribes

L’actuació, d’una durada de 4 mesos, farà arribar a la urbanització el cabal provinent del dipòsit del Palou

El sector de Can Lloses disposarà a finals de la tardor del subministrament d’aigua provinent de la xarxa general, un cop finalitzin els treballs iniciats el mes de juliol passat i que afecta els dipòsits de la urbanització i del Palou, interconnectats mitjançant una canonada d’abastament. En un termini de 4 mesos, l’actuació permetrà al veïnat prescindir de la captació d’aigües subterrània, el sistema utilitzat en aquests moments i gestionat per la pròpia Associació de Veïns de Can Lloses-Can Marcer.  

L’actuació suposarà una millora important per a les prop de 300 famílies que viuen en aquest sector, històricament afectat per la precarietat de les seves infraestructures i serveis. L’empresa d’aigües Agbar executarà el projecte, pressupostat en 322.773,48€.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme i Urbanitzacions, Fran Perona, “l’Ajuntament ha estat treballant en els darrers anys en tot el que pugui suposar millores en la seguretat i la salubritat d’un sector com aquest que, cal recordar, és una urbanització no recepcionada i, per tant, gestionada pel propi veïnat. En aquest sentit, era bàsic dur a terme aquesta actuació per garantir un subministrament d’aigua continu per Can Lloses”.

Actuacions en paral·lel per millorar terminis i reduir possibles afectacions

Les obres contemplen la construcció del dipòsit del Palou amb un sistema de bombament i telecontrol, l’execució de la canonada d’impulsió per connectar aquest dipòsit amb el de Can Lloses i l’arribada d’aigua en l’entrada del dipòsit de Can Lloses. Les principals accions previstes en el projecte es duran a terme gairebé en paral·lel, per millorar així els terminis i reduir al mínim les possibles afectacions que puguin provocar els treballs. 

La correcta execució, instal·lació i planejament dels elements de captació i bombament de l’aigua és una de les parts fonamentals de l’actuació per permetre que l’aigua arribi amb prou força fins a unes instal·lacions situades en una cota superior. El dipòsit del Palou, amb 1.000m3 de capacitat, està situat a 85 metres sobre el nivell del mar. El dipòsit de Can Lloses, de 450m3, es troba a 158 metres d’altitud.

La connexió entre els dos dipòsits es realitzarà amb una canonada de 1.283 metres de longitud. Es tracta d’una línia d’impulsió que sortirà del dipòsit del Palou pel costat sud-est i passarà pel carrer Gala Placídia i la carretera BV-2111 fins a arribar a la urbanització Can Lloses.

Crear un bypass al dipòsit del Palou per garantir el subministrament

L’actuació s’ha iniciat amb uns treballs previs al dipòsit del Palou per a evitar que el subministrament es vegi afectat durant el període de l’obra. S’ha executat un bypass entre la canonada d’entrada al dipòsit i la sortida al sector que abasteix actualment per garantir el pas normal del cabal. Aquesta actuació és necessària perquè en un moment determinat el dipòsit s’haurà de quedar sense aigua per permetre l’execució d’un passa mur.

El dipòsit del Palou té una doble funció: dipòsit de distribució i dipòsit pulmó. En l’actualitat, disposa d’una caseta amb soterrani des d’on surten diferents línies de distribució que envien cabal cap a diferents sectors del municipi i una estació de bombament que impulsa les aigües cap a un sector on no hi arriba pressió suficient per gravetat.

L’obra contempla altres actuacions més:

  • Construcció d’una caseta i cambra de vàlvules al dipòsit del Palou, que constarà de dos espais: un semisoterrani i un rebedor en planta carrer. Al semisoterrani s’hi disposaran tots els equips de bombament i vàlvules. Al rebedor hi haurà els quadres elèctrics i el telecontrol.
  • Instal·lació d’equips elèctrics i de telecontrol. Una brigada especialitzada en equips elèctrics i telecontrol efectuarà totes les feines elèctriques segons projecte i normativa. Posteriorment, aquest mateix equip efectuarà totes les configuracions per al correcte funcionament del bombament i l’emplenada del dipòsit de Can Lloses.
  • Posada en funcionament del bombament, duent a terme prèviament tasques de desinfecció dels dipòsits per requeriment legal; proves de pressió i estanqueïtat; control analític organolèptic; control del correcte funcionament de la bomba, i ajustos i regulació de les bombes a la pressió de sortida adequada per aquesta actuació. D’aquesta manera, haurà quedat garantit el correcte funcionament i qualitat de l’aigua.