Ampliació del Pont de la Riera i del Carril Bici i de Vianants a Sant Pere de Ribes

El tram de la BV-2113 entre les rotondes de la C-32 i la Rambla del Garraf i el carril bici de l’avinguda Mas d’en Serra seran les pròximes actuacions

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Ja s’han iniciat les obres d’ampliació del pont sobre la riera de Ribes que creua el passeig de Circumval·lació en direcció a l’Hospital de Sant Camil, al sector de Can Coll. L’actuació consisteix en construir una passarel·la elevada per eixamplar el pont amb una ampliació útil de 5 metres (en 2,50 m per al carril bici i 2,50 m per als vianants). La seva execució facilitarà la mobilitat i una connectivitat més segura a vianants i ciclistes des de Ribes a Puigmoltó i a la inversa. El cost d’adjudicació de les obres ha estat finalment de 349.000 euros, dels quals uns 30.000 aniran a càrrec de l’Ajuntament després de licitació a la baixa. Les obres duraran 3 mesos i s’ha habilitat un itinerari alternatiu, perquè s’ha reduït el pas a un carril de circulació de pas alternatiu. Es tracta, tècnicament, del punt quilomètric 0+550 de la carretera BV-2113 i d’aquesta manera, s’aconseguirà que el vial per a vianants i el carril bici en aquest punt es connecti amb els del passeig, eliminat el coll d’ampolla fins ara existent.

La seva construcció, que està duent a terme la Diputació de Barcelona, inclou la col•locació de 5 costelles metàl·liques ancorades al propi viaducte per tal d’ampliar la plataforma transitable, tot cuidant tant el formalisme global com els detalls per tal de facilitar la construcció i obtenir un acabat final integrat amb l’estructura actual. Es substituiran les baranes existents per unes amb balises integrades i es mantindrà el pretil metàl·lic tubular que es va implementar a principis d’any. També s’urbanitzaran els accessos a banda i banda del pont per de donar continuïtat al carril bici i la vorera i es renovarà la capa de rodadura del paviment de la calçada, a més de restaurar el pont existent.

Aquesta és una actuació que feia temps que demanava l’Ajuntament a la Diputació, titular de la carretera, per completar amb condicions i seguretat el carril bici i la connexió entre els diferents nuclis. L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, s’ha felicitat per haver pogut desencallar el projecte, ja que “és una actuació demandada durant molts anys” i ha remarcat que “aquesta connexió significarà un abans i un després respecte la situació que es patia diàriament en aquest punt”.

ITINERARI DE VIANANTS I CARRIL BICI A LA CARRETERA BV-2113
Amb aquesta finalitat, aquest any també està prevista la construcció d’un altre tram d’itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113, entre la rotonda de la C-32 i l’accés a les Roquetes. El projecte, redactat per la Diputació de Barcelona i en procés de contractació de les obres, servirà per incentivar i consolidar de forma segura i ordenada la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, a peu o en bicicleta, entre els camins i trams existents al costat del nucli de Puigmoltó i des de l’accés a la C-32 fins la rotonda d’accés a la Rambla del Garraf.

L’itinerari projectat transcorrerà pel costat nord paral·lel a la carretera BV-2113 i les dues rotondes que són extrems del tram en estudi. Només en la part més propera a la Rambla del Garraf es planteja una lleugera separació de la carretera per coincidir i apropar-se a un camí existent en un entorn més rústic. Finalment s’acabarà integrant en el costat de les Roquetes al carril bici i passeig de vianants existents en la Rambla del Garraf. El recorregut, com a conseqüència de la presència de ramals d’accés a l’Autopista, incorporarà un doble pas de vianants, un primer a l’inici de l’itinerari costat Sant Pere de Ribes i un segon salvada la rotonda just abans del pas inferior de la C-32.

Sobre el nou itinerari, Garrido ha apuntat que “és una alegria ja que era un dels punts foscos d’aquesta carretera alhora de poder connectar els dos nuclis a nivell de vianants i també de bicicletes” i ha remarcat els esforços del consistori en matèria de la sostenibilitat i de mobilitat.

CARRIL BICI DE L’AVINGUDA DE MAS D’EN SERRA
L’altre tram que es farà per acabar de comunicar el carril bici amb el sector natural dels Colls serà el carril bici de l’avinguda de Mas d’en Serra, que unirà la rambla de la ronda de la Masia Nova amb el carrer de l’Agricultura. Aquesta actuació, amb una longitud de 915 metres de carril per cada sentit de circulació (1.830 metres en total), té un pressupost de 211.555 euros i contempla una reordenació del carrer amb la implantació d’un centenar d’arbres al llarg del seu recorregut, que a més de millorar l’entorn i dotar-lo d’ombra contribuiran a distribuir els diferents usos dels carrils i espais.

Amb aquestes actuacions es tindrà enllaçat i connectat completament l’itinerari Ribes-Hospital Sant Camil- Puigmoltó-Les Roquetes-Els Colls per desplaçar-se a peu o en bicicleta.