Sant Pere de Ribes s’acosta al jovent per conèixer les seves necessitats i inquietuds

El projecte Medi Obert busca fomentar la participació, la convivència social i la cohesió social i definir el projecte vital i d’emancipació de les joves i els joves de Sant Pere de Ribes.

Un equip de professionals de la intervenció social integrat per 1 coordinador, 3 educadores i 1 educador busca conèixer les inquietuds i necessitats del jovent de Sant Pere de Ribes a partir del contacte directe amb el col·lectiu en els seus espais i punts de trobada habituals. L’objectiu d’aquesta iniciativa, coneguda com a projecte Medi Obert, és fomentar la participació, la convivència social i la cohesió social del municipi i definir el projecte vital i d’emancipació de les joves i els joves de la població.

Segons ha explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido, “a través d’aquest programa d’educadors de carrer sabrem com ens trobem amb els joves al carrer, què els preocupa i agrada i quins són els seus neguits i il·lusions i, en definitiva, com podem vincular-nos amb ells perquè justament trobin una sortida a tot això. A Sant Pere de Ribes hi ha un 28% de població d’entre 15 a 29 anys, un gruix prou important com per poder actuar des de l’Ajuntament, acompanyats per ells, per fer possibles els seus somnis i il·lusions i donar una solució als seus problemes i neguits”.

El regidor de Joventut, Adrià Solà, ha informat que el projecte Medi Obert “pretén anticipar propostes que permetin generar o reorientar situacions que puguin identificar-se com a tendències entre el jovent del municipi”. “Tanmateix”, ha afegit, “volem prevenir situacions que, per les dades i experiències conegudes, estiguin presents en col·lectius joves, amb la voluntat de minimitzar-ne la incidència, i alhora generar accions de desenvolupament d’itineraris personals i de promoció dels serveis del municipi, així com de contenció de situacions o moments de crisi”. 

Observar, conversar i oferir respostes 

L’equip de professionals del projecte Medi Obert porta a terme un treball d’observació directa de les interaccions que es donen entre les joves i els joves i els espais públics, així com de les dinàmiques que desenvolupen. A més, hi estableix vincles per conèixer la seva situació individual i col·lectiva en tots els àmbits. 

En un segon pas, se’ls ofereix la possibilitat de donar resposta a les seves inquietuds i necessitats a través dels recursos existents al municipi, en una tasca socioeducativa en què hi intervenen la comunitat educativa dels instituts (direccions, psicopedagogs…), l’Espai Jove de Ribes, el Pla Educatiu d’Entorn a les Roquetes, les assessories joves, els equipaments culturals i esportius, el programa de Garantia Juvenil, referents de serveis socials (educadors i treballadors socials); el Servei de Mediació, el Servei Local d’Ocupació i altres departaments de l’Ajuntament. El projecte el lidera el Servei de Joventut, amb la col·laboració i implicació dels serveis d’Educació, Ocupació i Serveis Socials.

Un projecte adreçat a les més de 3.000 persones joves de 12 a 22 anys

El projecte Medi Obert està adreçat, principalment, a les més de 3.000 persones joves de 12 a 22 anys que viuen al municipi. La iniciativa està contemplada en el Pla Local de Joventut, que ha detectat una sèrie de necessitats respecte els joves que cal treballar, així com les accions per dur a terme amb la finalitat de millorar la seva situació i fomentar la participació, la convivència i la cohesió social.

Un dels àmbits en què treballa l’equip de professionals de la intervenció social és en la canalització de les inquietuds dels joves cap a formes alternatives d’oci positiu, incentivant la seva implicació en la planificació i organització de diferents activitats culturals, educatives i esportives. També es promou que siguin agents actius, desenvolupant les seves idees i capacitats creatives en activitats pròpies, amb el suport dels recursos del municipi.

Exemples d’aquestes activitats són tallers de cuina o artístics, excursions, sessions de cinema, partits de futbol sala o de ping-pong i activitats de skate. El projecte també contempla l’acompanyament a recursos formatius, educatius i laborals, amb la intenció que les joves i els joves esdevinguin actors dels seus propis processos de transició a l’edat adulta.