Sant Pere de Ribes prova un nou model de contenidors intel·ligents

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes realitzaran durant cinc mesos una prova pilot de recollida de residus amb contenidors intel·ligents que s’ubicaran a tres punts del sector Sitges-Carç.

Un total de 366 habitatges (775 habitants) i 59 establiments comercials del sector Sitges-Carç, al nucli de Ribes, participaran en la prova pilot del nou model de contenidors intel·ligents que s’obren amb targeta i app mòbil. L’experiència, iniciada per la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, permetrà obtenir una radiografia sobre les tipologies poblacionals que es corresponen  al conjunt del municipi de cara a la futura implementació del sistema a tot l’àmbit dels municipis mancomunats. Sant Pere de Ribes és el segon municipi on es duu a terme l’experiència, que també s’està provant a Santa Margarida i els Monjos.

Segons ha explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido, “hem posat en marxa aquesta prova pilot amb la idea de millorar la selecció en origen de la brossa. A Sant Pere de Ribes generem més de 50.000 quilograms diaris de deixalles i hem de treballar en la separació de cada tipus de residus. A partir de l’aplicació de la tecnologia smart esperem reduir el rebuig i augmentar la recollida de l’orgànica, que és el que ens correspon fer si ajustem el reciclatge al que realment generem”.

El vicepresident de l’Àrea de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Jordi Bosch, ha assegurat que millorar en el reciclatge “és un dels reptes més importants que tenim a nivell global”. “Ens hem estancat. Si no evolucionem en la línia de recuperar més residus, no arribarem al 50%-60% de reciclatge, que és el que ens demana la Unió Europea de cara als anys vinents, quan a dia d’avui estem pel 40%”, ha afegit.  

Els nous contenidors estaran en funcionament a partir del 6 d’abril

A partir del dia 6 d’abril, la ciutadania i comerços de la zona hauran de fer ús d’una targeta magnètica o d’una aplicació mòbil per poder obrir els contenidors de rebuig i de l’orgànica i dipositar la bossa de residus corresponent. Abans, però, des del 8 de març, es durà a terme una campanya d’informació i sensibilització personalitzada als participants.

Aquesta és una prova de canvi de model que busca augmentar la recollida de l’orgànica alhora que fer disminuir la fracció de rebuig, així com potenciar la correcta separació dels residus en origen -és a dir, a les llars i comerços- i millorar l’eficiència i la seva recuperació. Cal tenir en compte que la fracció orgànica representa actualment el 35% del contingut en pes de la bossa de les escombraries domèstiques que es llancen al contenidor del rebuig. Aquest 35% s’hauria de dipositar correctament al contenidor marró. En conseqüència, el no fer-ho bé comporta penalitzacions econòmiques al municipi per part de l’Agència Catalana de Residus en considerar-se impropis (residus no seleccionats que es porten a l’abocador). Cada tona d’impropis de més suposa, a banda de la repercussió mediambiental, una notable sanció econòmica que fa incrementar els costos de gestió. A Sant Pere de Ribes es generen al voltant de 50.500 quilos de brossa cada dia i gairebé la meitat la dipositem, sense separar, al contenidor gris del rebuig. 

El repte és, doncs, augmentar els nivells de reciclatge, sobretot de la fracció orgànica, a la vegada que reduir progressivament la fracció rebuig. Això ha de permetre optimitzar l’ús i la gestió dels recursos econòmics i ambientals. Es tracta d’una iniciativa pionera a la comarca i que pretén, a més, avaluar l’aplicació i avantatges de les noves tecnologies en la gestió dels residus. Així, els veïns i veïnes  disposaran d’una targeta física i també d’una aplicació mòbil que permetrà obrir els contenidors d’orgànica i rebuig. L’aplicació mòbil permetrà als usuaris fer un seguiment i obtenir dades sobre la seva gestió dels residus, registrar incidències, veure el calendari, rebre informació, etc.

Els resultats que s’obtinguin d’aquesta experiència serviran per ajustar el millor model de recollida per al territori amb sistemes de contenidors intel·ligents, per tal de donar un salt qualitatiu i quantitatiu en els compromisos de sostenibilitat i augmentar els nivells de recollida selectiva i recuperació dels residus municipals.

Campanya de sensibilització i porta a porta

La implantació de l’assaig es farà per fases. A partir del 8 de març, es durà a terme la campanya de sensibilització i informació porta a porta a totes les llars i comerços participants per part de les educadores ambientals de la Mancomunitat. Posteriorment, del 22 de març al 9 d’abril, es lliuraran 2 targetes magnètiques a cada llar i establiment.

 

Del 29 de març al 9 d’abril s’habilitarà a la cantonada del carrer de Sitges amb el carrer del Carç un punt d’informació i atenció a les persones usuàries i el dia 6 d’abril es tancaran els contenidors de l’orgànica i del rebuig de les tres àrees seleccionades (entre el carrer de Sitges i el tram nord del carrer del Carç), entrant en funcionament el sistema tecnològic adaptat que només permetrà obrir-los utilitzant la targeta facilitada o bé a través d’una app mòbil.

 

El tancament anirà acompanyat, del 12 d’abril al 30 de juliol, d’un servei de reforç d’informadors i informadores a peu de carrer. Finalment, serà a partir del 6 de maig quan l’obertura dels contenidors serà regulada i únicament es podran utilitzar els dies indicats: el contenidor de l’orgànica tots els dies i el del rebuig els dimecres i diumenges. Així mateix, els habitatges i comerços participants disposaran de diversos canals de contacte per resoldre qualsevol dubte o incidències. 

Els contenidors intel·ligents permetran identificar i regular l’accés dels usuaris i usuàries. Per accedir-hi només cal apropar la targeta magnètica al lector que es troba en el sistema de tancament adaptat o activar l’aplicació mòbil. Es tracta, doncs, d’un model de recollida de residus basat en la identificació de l’usuari final amb tecnologia smart que és gestionat a través d’un software bidireccional en la transmissió de dades i desplegat a través dels contenidors de superfície, amb obertura d’una sobre-tapa i interface/display de pantalla informativa.

La prova pilot espera assolir un augment qualitatiu i quantitatiu del quilos i percentatge de recollida selectiva; l’increment de la recollida de la fracció FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals) en detriment de la reducció de la fracció Resta; reduir residus i els nivells d’impropis de cada fracció, i monitoritzar les dades i una millora de la gestió, principalment.

Proves pilot al territori

Després de realitzar diversos estudis i avaluar les darreres solucions tecnològiques del mercat en matèria de gestió de residus, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha compartit amb els governs locals del territori la voluntat de dur a terme un canvi de model de recollida i per fer-ho es realitzen proves pilot a Santa Margarida i els Monjos i Sant Pere de Ribes per validar el nou sistema que es proposa desplegar als municipis mancomunats. Les experiències dutes a terme permetran provar diferents sistemes de contenidor intel·ligent, diferents proveïdors de tecnologia del sistema d’obertura d’aquest contenidors i alhora provar dos variants de campanya d’educació ambiental.

 

La informació que es recopili sobre l’experiència així com l’anàlisi  del funcionament en àrees de densitat de població diversa i diferent concentració residencial extrapolable a les realitats de la resta de municipis del territori, permetran  dissenyar un nou sistema de recollida de cara implementar-lo a partir de 2022.

També es fixa com a primordial la reducció dels costos operatius. El model de contenidors intel·ligents incorpora uns sensors que permeten conèixer en tot moment el seu ús i en quin nivell de capacitat es troben. L’anàlisi d’aquestes dades ofereix la possibilitat d’optimitzar el transport i  ajustar el calendari i freqüència de recollida, podent desenvolupar rutes intel·ligents dels vehicles adaptades a les necessitats, i que derivarà en una reducció del consum energètic. 

Sant Pere de Ribes és el primer municipi de la comarca del Garraf i el segon de la Mancomunitat Penedès-Garraf en assajar aquest nou sistema de recollida. L’any 2019 cada ciutadà del municipi va generar 1,62 kg de brossa al dia, dels quals, només el 50,48% va ser recuperats selectivament.