Sant Pere de Ribes participa en una iniciativa de verificació de les reduccions de carboni

L’aposta per les calderes de biomassa permet reduir en 177 tones l’emissió de CO2 a l’atmosfera durant l’exercici 2019

L’Ajuntament de Sant Pere de Pere de Ribes rebrà 1.467,60€ per l’estalvi de 177 tones de CO2 emeses a l’atmosfera durant l’exercici 2019, fruit de la seva venda al Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, depenent del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Aquest fons s’ha creat per fomentar les reduccions de carboni de l’Estat espanyol i complir així amb els acords internacionals davant el canvi climàtic.

La verificació i venda de les reduccions de carboni de l’Ajuntament s’efectua a través del projecte CLIMA BM-CAT, que gestiona l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Besaura. En el primer exercici que verifica, el CLIMA BM-CAT ha comptabilitzat un total de 25.605 tones emeses de CO2 a Sant Pere de Ribes. La reducció de 177 tones s’imputa a l’estalvi generat per la caldera de biomassa de l’Espai Blau, en el marc de l’aposta per aquesta font d’energia renovable. El conveni amb aquesta entitat contempla, a més, la verificació i venda de les reduccions de carboni corresponents a 2020 i 2021.

El projecte CLIMA BM-CAT incentiva la reducció d’emissions verificades en els anomenats sectors difusos, que no estan subjectes al règim de comerç europeu de comerç de drets d’emissió. La combustió de biomassa per calefacció és un d’aquests sectors i el BM-CAT permet verificar les reduccions de les calderes instal·lades a Catalunya. La quantitat percebuda amb aquest sistema depèn de la potència de la caldera de biomassa i les hores de funcionament.

L’aposta per les energies renovables

L’Ajuntament aposta per les energies sostenibles com una manera de reduir la petjada mediambiental que generen les emissions de carboni a l’atmosfera.

Aquesta línia de treball contempla actuacions com la construcció i posada en funcionament de calderes de biomassa, que inclou la construcció d’un centre de producció d’estella per a alimentar-les, i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Aquestes accions estan vinculades amb el Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), promoguts per les Nacions Unides amb la finalitat de posar fre al canvi climàtic, erradicar la pobresa i lluitar contra la desigualtat i la injustícia, entre d’altres. Tanmateix, són coherents amb l’aposta de Sant Pere de Ribes com a municipi saludable.