Sant Pere de Ribes es dota del segon Pla Intern d’Igualtat

El document, vigent de 2022 a 2026, és una eina estratègica per treballar la igualtat entre dones i homes en el si de l’administració local

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Pla Intern d’Igualtat 2022-2026, el segon del qual es dota l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, vetllarà per la igualtat entre dones i homes en el si de l’administració local a través de 31 accions repartides en 8 línies estratègiques d’actuació. El document, aprovat en el ple municipal de dimarts, 21 de desembre, es proposa incidir en les diferents dimensions de la discriminació de gènere amb l’objectiu d’aconseguir una organització respectuosa, diversa i compromesa amb la igualtat.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha remarcat “la voluntat d’impulsar canvis per corregir mancances” en aquest àmbit i ha subratllat “la importància de la nova regidoria d’Igualtat”. Tanmateix, ha expressat “el compromís ferm” del govern municipal amb el Pla Intern d’Igualtat i ha anunciat “la creació d’una comissió de seguiment anual” que observarà el grau d’assoliment dels objectius i les accions previstes en aquest document.

Refermar el compromís institucional amb la igualtat de gènere

El primer dels objectius del pla és refermar el compromís institucional de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la igualtat de gènere, tant en les polítiques internes de personal com en la cultura organitzativa, fent èmfasi en el foment de la sensibilització del personal vers les polítiques de gènere. Tanmateix, es promou continuar amb l’impuls de les condicions laborals no discriminatòries i incorporar la perspectiva de gènere a l’accés a l’organització.

Altres objectius del Pla Intern d’Igualtat són impulsar programes de formació sobre igualtat i perspectiva de gènere en la gestió pública per al personal de servei i càrrecs públics; continuar amb l’impuls de les condicions laborals no discriminatòries, i garantir que l’Ajuntament projecti una imatge no sexista i continuï tenint cura del llenguatge i la comunicació en tots els nivells. Per últim, es planteja incloure la perspectiva de gènere a la gestió de la salut laboral, i mantenir i promoure actuacions per prevenir l’assetjament sexual o per raó de sexe o orientació sexual.

Una trentena d’accions previstes

Una comissió d’igualtat serà l’encarregada de fer seguiment de les polítiques que s’apliquen en aquest àmbit a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Aquesta és una de la trentena d’accions previstes en el Pla Intern d’Igualtat 2022-2026, que entre d’altres inclou, a més, les següents:

  • Elaborar i difondre les dades de l’Ajuntament desagregades de forma sistemàtica per sexe.
  • Analitzar la valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere.
  • Garantir una composició equilibrada dones-hores en els càrrecs públics i en el personal.
  • Assegurar la promoció i ascensos de categories en igualtat de condicions entre homes i dones.
  • Fomentar la formació de les dones a qualsevol grup o categoria, especialment en aquells departaments on s’observa un dèficit de formació.
  • Elaborar un manual de llenguatge no sexista.
  • Utilitzar un llenguatge inclusiu en la comunicació interna i externa.
  • Revisar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals des de la perspectiva de gènere.
  • Revisar el protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe i la seva ampliació als àmbits d’orientació sexual, identitat de gènere i la violència masclista en l’àmbit laboral de l’Ajuntament.

El document dona continuïtat al Pla Intern d’Igualtat 2016-2019, que es va prorrogar el 2020 per a un any més. Ha estat fruit d’un treball transversal de tot l’Ajuntament, amb el suport del departament de Recursos Humans. El nou Pla Intern d’Igualtat s’ha elaborat a partir de l’avaluació del primer dels plans interns i d’una diagnosi de gènere a l’Ajuntament.