Sant Pere de Ribes amplia les terrasses prioritzant els passos de vianants i les mesures sanitàries

La mesura s’ha pres amb l’objectiu d’afavorir la represa de les activitats, alhora que es garanteixi el compliment de les mesures de prevenció sanitàries

Imatge d'una de les terrasses. Foto: Aj. SPDR

Els efectes de la crisi sanitària per la Covid-19 poden ser negatius per als establiments comerciants i restauradors del municipi i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, conscient d’això, està aplicant noves mesures per ajudar-los a pal·liar les conseqüències que es deriven de la situació actual. En el cas de les terrasses del sector de l’hostaleria, a més de la suspensió del cobrament d’un trimestre durant l’estat d’alarmade la corresponent taxa d’ocupació de la via pública, s’estan aplicant d’altres facilitats que contribueixin a reprendre l’activitat econòmica.

Com a conseqüència de l’entrada a la Fase 1 del procediment de desescalada i amb l’objectiu d’afavorir l’economia del municipi, tot garantint la seguretat dels clients dels locals i dels vianants, l’Ajuntament ha suspès temporalment determinats preceptes de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai públic per permetre l’ampliació de les terrasses del sector. Per a la seva autorització, però, caldrà garantir les condicions d’accessibilitat, el pas segur dels vianants, el manteniment de les condicions de seguretat (tant dels clients com de les persones que hi circulen), els horaris establerts i el descans del veïnat, l’accés als habitatges, garatges i locals adjacents, la correcta utilització dels serveis públics, així com qualsevol altre circumstància d’interès general que pugui esdevenir. Evidentment, aquesta nova situació s’haurà de regularitzar i les garanties hauran de constar a les respectives llicències de modificació de l’ocupació de l’espai públic.

Així a partir d’aquest nova fase del pla de desconfinament, les terrasses dels establiments de restauració i hostaleria han pogut reprendre la seva activitat amb una ocupació del 50% de la capacitat permesa i ara, amb l’entrada en vigor d’aquesta acord aprovat en el darrer ple de la Corporació celebrat ahir (amb els vots del PSC i Cs i l’abstenció de Construïm, ERC i Fem Poble), podran sol·licitar la seva ampliació.

Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es recorda que aquestes disposicions tenen una finalitat molt clara, són de caràcter transitori i, a més d’afavorir el restabliment de l’activitat comercial, volen regular el compliment en matèria de prevenció sanitària.

Què implicarà això en l’àmbit de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració del poble?

L’Ajuntament vol remarcar que la voluntat és poder facilitar l’obertura dels bars i restaurants, però per sobre de tot la preservació de la salut dels ciutadans i ciutadanes, pel que cal aplicar totes les mesures de seguretat, intentant a la vegada perjudicar el mínim possible un sector que ja s’ha vist molt afectat per la crisi sanitària. També fa una crida a la ciutadania perquè conservin la distància de seguretat, portin mascareta i limitin el temps d’estada a les terrasses a l’estrictament necessari, permeten una major rotació de persones usuàries d’aquests serveis.

En qualsevol cas, seran autoritzades les ampliacions de l’espai ocupat per les terrasses, com a màxim amb una superfície igual a la inicialment concedida, sempre i quan sigui viable, i amb les següents condicions:

• Agrupació màxima permesa per taula o agrupació de taules serà de 10 persones.
• La distància entre taules o agrupació de taules ha de ser com a mínim de 2 metres.
• S’ha de garantir en tot moment la distància interpersonal de 2 metres.
• Condicions higièniques sanitàries establertes en cada moment per l’Ordre del Ministeri de Sanitat que sigui vigent.
• En cap cas es pot consumir dins del local.

Cal recordar en tot moment, que aquestes mesures són excepcionals mentre durin les restriccions imposades per l’estat d’alarma.

Com s’hauran de tramitar les sol·licituds?

-S’haurà de fer la sol·licitud de l’autorització de manera expressa, via instància, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, adjuntant croquis o dibuix amb la proposta.

-Els establiments que no hagin sol·licitat l’autorització expressa, podrien veure desestimada la necessitat per part del consistori. Per tant, és imprescindible haver fet la sol·licitud.

Una vegada es torni a una situació normal, amb la prudència d’altres mesures que es puguin imposar per les autoritats sanitàries, els paràmetres excepcionals per l’ocupació de la via pública dels establiments de restauració i degustació, quedaran anul·lats.