Rosa Fonoll: “Volem avançar en la promoció d’habitatge públic per primer cop en la història de Cubelles”

-Arribem a la meitat del mandat, molt marcat per la pandèmia de la Covid-19. Quina valoració fa d’aquests dos anys de govern al capdavant de l’Ajuntament de Cubelles?

És cert que n’estem satisfets, però tal com estan patint moltes famílies per la pandèmia, hem de ser molt humils i fugir dels triomfalismes. Coincidint amb l’assoliment de l’equador de la legislatura, hem fet balanç del grau de compliment del Pla de Mandat i hem constatat que ja se n’ha completat o està en procés d’execució gairebé un 63%, de manera que, malgrat tot els entrebancs imprevistos, seguim avançant amb pas ferm en el nostre compromís amb la població de Cubelles. I tot això redoblant esforços per donar suport incondicional a les famílies en situació de risc de vulnerabilitat i el nostre teixit comercial.

-La sotragada econòmica provocada per la crisi sanitària ha estat molt forta. Quines mesures s’han plantejat des de l’Ajuntament per reactivar l’economia de Cubelles?

L’Ajuntament de Cubelles va ser dels primers de tota la demarcació de Barcelona en modificar el seu pressupost i aprovar línies d’ajuts de suport al lloguer de locals comercials, habitatges –que repercuteix indirectament en la dinamització econòmica de la vila- i el foment de la contractació de nou personal, per valor de 200.000 euros. Actualment, ja anem per la tercera convocatòria i seguirem preveient noves partides pressupostàries per ajudar les empreses, autònoms i comerciants del municipi. Així mateix, hem endegat campanyes de promoció del comerç local i, entre d’altres, vam impulsar l’aplicació APM Comerç. Cooperació intermunicipal per al foment i la digitalització del comerç local, que ha estat inclosa en el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Local que impulsen la Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federació de Municipis de Catalunya. L’objectiu de tot plegat és el foment i digitalització del comerç local, la fidelització de clients i la seva comunicació corporativa.           

-Han pogut tirar endavant els projectes que s’havien plantejat al principi del mandat? Quins seran els prioritaris en aquesta segona part de legislatura?

Com comentàvem abans, el grau de compliment del PAM és elevat, però cal reconèixer que la pandèmia ha trastocat, com és lògic, la nostra planificació inicial. Vulguis o no, vam estat gairebé un any focalitzats en els efectes de la Covid-19, traient diners d’un lloc i destinant-los a serveis socials i ajuts comercials i, clar, si destines recursos a unes partides és perquè els has agafat d’unes altres, són faves comptades. Per a la segona part del mandat, volem tenir acabada la remodelació del passeig Marítim, la nova biblioteca ja inaugurada, sacsejar l’espai públic amb una important inversió en la millora dels carrers i avançar en la promoció d’habitatge públic per primer cop en la història de la nostra vila i l’habilitació d’un centre de serveis per a la gent gran, entre d’altres. Però sense oblidar el gran esforç que seguirem fent en l’atenció a les persones i el reforç dels nostres serveis socials, un projecte prioritari per al nostre govern.              

-Quan serà una realitat la carretera de Mas Trader?

Segons l’acord adoptat per la Diputació, que és qui n’ostenta la titularitat, a finals d’aquest 2021 ha de començar la redacció de l’estudi informatiu previ a l’encàrrec del projecte constructiu, mentre que les obres haurien d’iniciar-se el 2024. Fa anys que des de Cubelles en reclamem la seva execució per tal que la via que uneix Mas Trader amb Costa Cunit compleixi amb les amplades i característiques pròpies imprescindibles i guanyi en seguretat i eficiència. Formalment, encara és un camí en comptes d’una carretera quan, en realitat, hi transiten centenars de vehicles a diari. L’Ajuntament actua en tot allò en què pot i és pertinent, però necessitem que els terminis es compleixin i ,si fos possible, fins i tot que s’acceleressin.

-Últimament hi ha hagut diversos talls de llum pels quals va demanar responsabilitats a Endesa. Li han donat alguna explicació?

Sí, ens hem reunit diverses vegades i mantenim un contacte fluid. Segons les seves estadístiques, les afectacions a Cubelles estan per sota de la mitjana, sobretot quan es produeixen per causes que no són imputables a la companyia, com les provocades pel Glòria, per exemple. Però el cas és que hem patit alguns episodis importants, com el de Sant Joan, i els hem fet veure que no es poden repetir situacions similars. Ens han assegurat que es va tractar d’una avaria molt específica i complexa de solucionar i que, per evitar que es repeteixi, tenen previst canviar bona part del cablejat i millorar el sistema de detecció d’incidències. A més, s’han compromès a soterrar una part significativa de la xarxa que abraça bona part de l’avinguda de la Riera. Tenim una relació constant i confiem que no es torni a donar una situació com la del mes de juny passat.

-El desmantellament de la tèrmica arriba al seu punt final i hi ha la incògnita sobre el port. Quina opinió tenen des de l’Ajuntament de Cubelles?

Òbviament, la solució final ha de ser la més respectuosa amb el nostre entorn natural i la que blindi la sostenibilitat de les nostres platges. Es tracta d’un atractiu de primera magnitud del nostre poble des del punt de vista turístic però, sobretot, el millor llegat que podem transmetre a les futures generacions. Ara estem estudiant les propostes presentades per la mateixa empresa així com les encarregades pel nostre Ajuntament i els de Cunit i Calafell i aviat consensuarem una postura unitària a partir de totes les dades obtingudes que farem arribar a la Generalitat i el ministeri de Transició Ecològica, que és qui tindrà la darrera paraula. Amb tot, serem inflexibles en la defensa del nostre ecosistema i les seves platges.

– Aquest estiu s’ha organitzat el primer casal d’estiu per a la gent gran. Com ha funcionat?

Ha estat fantàstic, la veritat. Durant aquest mandat hem tingut molt clar que la gent gran ha d’esdevenir un eix fonamental de la nostra actuació i, de fet, hem creat una regidoria específica. Més enllà de les nombroses activitats organitzades, el més engrescador de tot plegat ha estat la comunió i el sentiment de pertinença que s’ha creat entre tots els participants. La regidoria i tot l’equip de l’àrea han treballat de valent per endegar una iniciativa que ha tingut una gran acollida i un gran ressò també a fora de Cubelles i que, a partir d’ara, arran de l’èxit assolit, ha passat a ser anual. La nostra aposta per l’envelliment actiu i saludable és irrenunciable i accions com el Fem Pinya –que va més enllà del casal- seguiran sent centrals en la política d’aquest govern.

-Per acabar, s’ha fet un estudi que ha de regir la licitació del nou contracte del cicle de l’aigua. Quines conclusions n’han extret?

Es tracta d’un procés complex i de gran abast que ara mateix es troba en període d’anàlisi i de redacció dels plecs, que determinaran el seu contingut. Es tracta d’un procés obert i transparent que culminarà en la seva elevació al ple perquè, en darrera instància, sigui avalat pels grups municipals. De fet, ja es va crear una comissió d’estudi del cicle integral de l’aigua integrada per tècnics i polítics. Ara mateix, a les seves conclusions es recomana que, per l’antiguitat del contracte –que es retrotreu als anys 60 del segle passat- i els dèficits d’inversió i rendiment de la xarxa generats durant aquest temps, la millor opció passa per la licitació d’un nou contracte de gestió que inclogui actuacions importants i necessàries com el tanc de tempesta del carrer Millera, el col·lector del carrer Gessamí per evacuar les aigües pluvials de Mas Trader II i l’estudi de la canalització dels pluvials del passeig Vilanova i Eixample nord, entre d’altres. El camí més factible, doncs, passa per l’explotació en règim de concessió, malgrat que, com deia, la decisió la prendrem entre tots de manera aglutinadora i consensuada. Fa vuit anys que el contracte està caducat i ja no podem allargar-ho més.