Marta Verdejo: “El sistema de depuració autònoma és una solució òptima”

Entrevista a l'alcaldessa d'Olivella

temps lectura-Temps de lectura: 5 minuts
Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella. CEDIDA

Arribem a la meitat del mandat, quina valoració fa de com ha anat fins ara?

Malgrat que fins ara ha estat un mandat molt difícil, ja que portem un any i mig immersos en la pandèmia de Covid-19 que ho està aclaparant tot i, anteriorment a això, vam sofrir els danys del temporal Glòria, una tempesta sense precedents a Catalunya, hem pogut dur a terme alguns dels projectes que teníem previstos. Ara bé, ha fet que moltes altres de les accions i projectes no s’hagin pogut assumir en el termini previst.

L’any 2020 l’acció prioritària de l’Ajuntament d’Olivella va ser poder donar servei a totes les persones del municipi que ho necessitessin i ajudar també les empreses locals perquè poguessin fer front a la situació que se’ns havia presentat sense esperar-la. En aquesta línia, vam ampliar els serveis socials per donar resposta a totes les emergències que sorgien, així com l’estructura de la Creu Roja d’Olivella, vam crear una central de compres per distribuir els aliments i productes bàsics entre les famílies, des del personal de l’Ajuntament trucàvem diàriament a les persones vulnerables del municipi per saber si estaven bé i si necessitaven alguna cosa…

Tot i aquesta situació, hem millorat els parcs infantils, hem tirat endavant el nou contracte del servei de neteja, hem ampliat la deixalleria municipal, en uns mesos s’iniciarà la portada d’aigua ATL a Mas Mestre i hem impulsat la creació de l’Institut-Escola que entrarà en funcionament al setembre. Cal destacar també que hem aconseguit aprovar el POUM que contempla aplicar un sistema de depuració individual com a alternativa a la xarxa de sanejament municipal, hem adaptat els accessos a l’escola El Morsell i hem habilitat aules a la llar d’infants El Castellot per als alumnes de P3.

Tots els projectes que tenien en ment els han pogut tirar endavant?

Entre d’altres, se’ns ha quedat pel camí la implementació del transporta-demanda, que teníem previst tirar-lo endavant durant l’any 2020 i l’hem hagut de moure per al 2021-2022. També es van endarrerir les obres de la portada d’aigua potable a Mas Mestre, ja que la idea era haver-les adjudicat durant l’any passat i començar l’obra enguany i a causa de la Covid-19 es va endarrerir la redacció del projecte, això ha fet que no puguem complir els terminis establerts. D’altra banda, tampoc hem pogut obrir el nou espai de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) ni realitzar altres inversions en la millora d’edificis municipals i espais públics.

Així i tot, hem executat projectes que no estaven previstos de fer-se, com per exemple, les obres d’adequació de l’edifici de La Crivellera perquè al setembre aculli de manera provisional l’Institut-Escola, l’adaptació dels accessos a l’escola El Morsell i l’habilitació d’aules a la llar d’Infants El Castellot.

El POUM ja està aprovat de forma definitiva. Quina importància té això pel municipi?

Com a punt més destacable cal fer referència a la validació d’un sistema autònom de depuració d’aigua, una solució innovadora legalment, que compta amb l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que la Generalitat de Catalunya ha aprovat per primera vegada, això farà que, a finals de 2021 o principis de 2022, l’Ajuntament torni a donar llicències d’obres en la major part del municipi. Cal posar en relleu que la manca de xarxa de sanejament era l’obstacle més gran per a poder atorgar llicències d’obres i que des del 2014 a Olivella s’havia paralitzat l’activitat de la construcció.

Executar l’obra d’una xarxa de clavegueram resulta inviable a Olivella per raons tècniques i per l’elevat cost econòmic que suposa, el sistema de depuració autònoma és una solució òptima i la millor opció per cuidar el medi ambient. A més, Olivella pot servir com a exemple a les 2.300 urbanitzacions de baixa densitat que hi ha arreu de Catalunya i es troben en la mateixa problemàtica. Aquesta validació suposarà la legalització o regularització de les fosses sèptiques actuals, és a dir, no serà necessari canviar les existents si s’ajusten a la normativa vigent en cada moment.

La nova normativa d’edificabilitat, a més, contempla mesures tendents a buscar l’autosostenibilitat dels habitatges i una major protecció mediambiental, també té en compte que els habitatges, sempre que compleixin amb els requisits i adequacions legalment establerts, puguin tenir activitat econòmica. Un altre aspecte important de la nova ordenació és la voluntat de consolidar l’edificació a les urbanitzacions, el model urbanístic d’Olivella es basa en l’ocupació extensiva de territori i en la baixa densitat d’habitatges i residents, sent un model poc sostenible des del punt de vista ambiental i econòmic, amb aquest objectiu es desclassifica sol en sectors que en més de 30 anys no s’ha desenvolupat cap edificació. De les aproximadament 4.500 parcel·les existents, poc més de 2.000 estan edificades, per tant cal consolidar els sectors existents abans de créixer.

Com avancen les obres per l’adequació de l’Institut-Escola de cara al curs vinent?

L’obra d’adequació de l’edifici de La Crivellera, que ha suposat una inversió de 200.000 euros per a l’Ajuntament d’Olivella, està avançant correctament i complint el termini previst, al setembre estarà l’actuació acabada.

De moment només entrarà en funcionament el primer curs d’ESO. S’aniran ampliant quan hi hagi un edifici ja definitiu?

Amb l’obra que estem fent a l’edifici de La Crivellera es podrà donar cobertura a dos cursos fins que s’acabin les obres d’ampliació de l’escola El Morsell, on s’ubicarà de manera definitiva l’Institut-Escola d’Olivella. La Generalitat de Catalunya es va comprometre que a l’estiu del 2022 s’iniciaran aquestes obres. Així doncs, la idea és que a mesura que creixin els cursos a partir de l’any que ve ja tinguin l’espai habilitat definitiu on s’ubicaran.

Fa uns mesos tot el massís del Garraf va patir unes tremolors d’origen desconegut. L’Ajuntament d’Olivella té alguna informació sobre què va passar i què els va provocar?

En aquests moments no es coneix la causa exacta que ho va provocar. L’Ajuntament d’Olivella està fent seguiment d’aquest tema amb tots els organismes oficials implicats per tal de saber què va succeir.

Últimament han augmentat el nombre d’habitatges d’ús turístic a Olivella i des del consistori ja han començat els tràmits per regular-ho. Com ho faran?

Realment els habitatges d’ús turístic a Olivella no s’han incrementat molt en els darrers mesos, ja hi havia molts habitatges que es destinaven a aquesta finalitat des de fa temps. El que volem aconseguir amb l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora és ajudar a controlar l’activitat i la convivència ciutadana. Aquest reglament ha entrat en vigor aquest mes de juliol amb l’objectiu de regular l’exercici, el respecte, la garantia i la protecció dels drets de la ciutadania, i tipificar totes les conductes que amb motiu de l’ús dels habitatges turístics puguin afectar la vida en comunitat.

Així doncs, aquesta ordenança és un instrument que garanteix que les obligacions que tenen els propietaris es compleixen i, al mateix temps, assegura la creació de llocs de treball i la riquesa generada pel turisme.

Des de l’Ajuntament som conscients que el turisme és una font important d’ingressos per a les famílies d’Olivella, per això, hem fet aquest primer pas per regular els drets i deures dels propietaris d’habitatges d’ús turístic i dels veïns i veïnes per garantir una bona convivència ciutadana.

L’any passat van decidir suspendre la Festa Major. Què faran aquest any?

L’Ajuntament d’Olivella va suspendre la Festa Major a causa de la pandèmia i també per poder destinar aquelles partides pressupostàries a cobrir altres necessites generades pel moment de confinament que vivíem. El passat estiu, amb la voluntat de trobar un espai per recuperar la convivència, reprendre activitats lúdiques i donar suport al món de la cultura, vam reinventar-nos i crear el programa Olivella’t, amb el qual es van oferir un seguit d’activitats teatrals i musicals en un ambient segur i adaptades a la situació d’aquell moment.