Olivella agilitza el procés sancionador per millorar la convivència i el civisme

Les sancions tindran un import fix i es podrà gaudir d’una bonificació per pagament immediat

L’Ajuntament d’Olivella ha modificat les ordenances municipals en matèria sancionadora per agilitzar el procés d’imposició de sancions amb l’objectiu de millorar la convivència i el civisme.

El consistori ha impulsar dos canvis principals. Per una banda, ha concretat els imports de les multes, que ara passen a tenir un import fix, per reduir i simplificar els tràmits. A més, la sanció és imminent. I, per una altra banda, es podrà gaudir d’una bonificació si es fa el pagament immediat de la sanció.

Aquestes modificacions tindran un impacte destacat en els àmbits que més preocupen a la ciutadania com són la neteja pública, la neteja de solars i parcel·les i els residus a la via pública. Però també es regulen altres aspectes com la prevenció d’incendis forestal o les competències derivades del control dels agents municipals (llicències d’obres, ocupació de la via pública i tinença d’animals).

L’objectiu de l’Ajuntament amb aquesta mesura és agilitzar els tràmits administratius perquè serveixi com a eina dissuasiva per millorar la convivència i el civisme i, alhora, racionalitzar la gestió dels recursos públics. “El govern municipal no pretén utilitzar els canvis amb una finalitat recaptatòria o punitiva, sinó com un element de prevenció per ordenar la convivència a l’espai públic”, ha dit l’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo.

Amb aquests canvis, els imports de les sancions queden de la manera que es detalla a continuació:

Ordenança municipal de policia i bon govern
Si la sanció és únicament econòmica, podran tenir una reducció del 40%

– Sanció lleu: 400 euros
– Sanció greu: 600 euros
– Sanció molt greu: 3.000 euros

Ordenança de la neteja de solars, parcel·les i prevenció d’incendis forestals
Si la sanció és únicament econòmica, podran tenir una reducció del 30%

– Sanció lleu: 600 euros
– Sanció greu: 5.000 euros
– Sanció molt greu: 10.000 euros

Ordenança de la neteja pública i gestió de residus
Si la sanció és únicament econòmica, podran tenir una reducció del 50%

– Sanció lleu: 600 euros
– Sanció greu: 2.000 euros
– Sanció molt greu: 3.000 euros