Manifest de Vilanova En Comú. “Escut de Protecció Municipal”

Entre totes i tots ho frenarem!

Imatge facilitada per Vilanova En Comú

Estem vivint una situació inèdita i excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit activar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre ciutat. Es tracta d’una veritable qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. Totes les accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents polítics, econòmics i socials del nostre país.

Aquesta situació que estem vivint ha posat en evidència la fragilitat dels sistemes públics i els efectes que les retallades dels anys 2010-2019 que han impactat sobre les polítiques de l’estat del benestar.

Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 a les nostres vides, l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat, però especialment ens entristeixen els milers de morts que està provocant la pandèmia. No voldríem deixar de recordar, entre totes elles, aquelles persones de Vilanova i la Geltrú que hem perdut en aquest combat de vida. A totes elles i a les seves famílies el nostre afecte i solidaritat en uns moments tan tristos i amb un sentiment compartit que us traslladem.

Volem expressar també el nostre desig de recuperació ràpida de totes les altres persones que avui pateixen la malaltia i es troben a casa o hospitalitzades. A totes elles els nostre suport i ànims per a la prompta recuperació.

Vivim moments d’incerteses. Parlem d’una crisi o de diverses crisis encadenades? Parlem de crisi global, de crisi local, o de crisis locals que aterren en la proximitat? Parlem de les urgències o de les importàncies? Nosaltres creiem que es tracta d’un conjunt de crisis interrelacionades que caldrà resoldre a diferents velocitats, però sempre prioritzant els col·lectius més vulnerables.

Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent nacional en l’actuació i l’abordatge d’una emergència humanitària, des del respecte institucional, el diàleg permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional.

Els ajuntaments són la primera administració d’actuació , assumint les responsabilitats i la sensibilitat amb la que actuem, tenint en compte la proximitat, el coneixement i també la capacitat dels seus serveis públics.

Ara hem d’abordar un doble repte: actuar per respondre a aquesta emergència i treballar de forma proactiva per establir les mesures orientades a activar un pla de xoc que ens permeti superar a mig termini la greu crisi que patim.

És el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables. Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi poden quedar en risc d’exclusió social. Només des d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida justa a aquesta crisi.

L’excepcionalitat d’aquesta crisi, la més que probable dimensió en el temps i el seu impacte en la quotidianitat, convivència i economia de moltes famílies ens obliga a assumir de forma co -responsable tots els esforços i destinació de recursos per garantir la cohesió, la dignitat de totes les persones i totes les energies per no deixar mai més ningú enrere.

Volem  expressar el reconeixement al conjunt dels i les professionals, des del personal sanitari, els serveis socials o les policies locals, a les persones que treballen en serveis de neteja, per la seva dedicació, professionalitat i servei públic. Circumstància que volem fer extensiva a totes les persones, tant dels serveis de l’ajuntament com dels comerços i serveis, també de totes les persones que des del voluntariat participen en les tasques per fer possible que ningú quedi sense resposta a les seves necessitats.

 Volem demanar que tots els recursos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  humans, tècnics i econòmics, es destinin per a poder garantir els béns comuns i elaborar els plans i programes, reajustant els pressupost municipal, i reorganitzant serveis, per concretar un pla econòmic i social per afrontar les necessitats individuals i col·lectives, combatre la vulnerabilitat de les persones i famílies i reactivar l’economia local.

Reiterem el nostre compromís de posar-nos a disposició per en aquest treball col·lectiu d’escut de protecció sanitari, social i econòmica per al conjunt de ciutadanes i ciutadans de la nostra vila.

Volem a tota la població la conducta exemplar d’aquests dies tot reiterant la necessitat de continuar confinades i seguir les recomanacions sanitàries i comunitàries pel bé de tothom.

Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.