L’Insititut Pla del Bosc oferirà Formació Professional l’any que ve

El centre comptarà durant el curs 2020-2021 amb PFI auxiliar d’activitats forestals i IFE auxiliar en cura d’animals i espais verds

Imatge de l'Institut. Cedida

El curs 2020-2021 Canyelles inicia un pla pilot per a la Formació Professional a l’ Institut Pla del Bosc

Són dos nous estudis de formació professional de la família professional agrària:

*   PFI auxiliar d’activitats forestals
*   IFE auxiliar en cura d’animals i espais verds

L’Institut Pla del Bosc oferirà el cjurs que ve dos cursos de formació professional de la família professional agrària. Es tracta d’im PFI d’Auxiliar d’Activitats Forestals i un IFE d’auxiliar en cura d’animals I espais verds.

L’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet i Sugranyes, s’ha mostrat molt satisfeta de la posada en marxa d’aquests nous estudis a l’Institut Pla del Bosc. És un reconeixement a la bona tasca que està fent aquest institut, tot i portar només sis anys en funcionament. Poder oferir formació secundària no obligatòria al nostre municipi és molt important i una nova oportunitat per als nostres joves.

L’alcaldessa ha recordat que el govern que lidera va apostar molt fort per tenir un Institut a Canyelles i per oferir ensenyaments de secundària, per ajudar a la cohesió del poble, per facilitar la conciliació de les famílies i especialment pel benestar dels joves i per donar-los oportunitats de futur. No hem parat de lluitar per això i ho seguirem fent, ha assegurat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Canyelles continua treballant amb els Serveis Territorials del Departament d’ Educació per a que el curs 2021-2022 es pugui impartir el Cicle Formatiu de d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, completant així els tres ensenyaments de la família Agrària.

PFI  D’AUXILIAR D’ACTIVITATS FORESTALS (Codi: PFI AR01)

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys no ocupats que han deixat l’Educació Secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.

L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional). I, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Aquest ensenyament està adscrit a la família professional Agrària. Té una durada de 1.000 hores de les quals 180 són pràctiques en empreses.

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya.

PREINSCRIPCIÓ per al PFI  D’AUXILIAR D’ACTIVITATS FORESTALS

Del 25 de maig al 5 de junyENLLAÇOS D’INTERÈS

– Informació detallada de l’estudi:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/agraria/?p_id=2750&estudi

– Documentació  preinscripció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/documentacio/

– Dates preinscripció:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/calendari-preinscripcio

IFE D’AUXILIAR EN CURA D’ANIMALS I ESPAIS VERDS (Codi: IFE AR01)

Els Itineraris Formatius Específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars d’atenció als animals, el manteniment i la higiene d’instal·lacions ramaderes, de producció de plantes en vivers i en centres de jardineria, i de manteniment de jardins, parcs i zones verdes, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

 ENLLAÇOS D’INTERÈS

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/cura-animals/

Trobareu tota la informació a la web de l’Institut Pla del Bosc