L’Escola Municipal de Persones Adults de Sant Pere de Ribes continua les classes de manera telemàtica

La majoria dels ensenyamentssegueixen actius en modalitat no presencial

Ordinadors. Imatge pròpia

L’Escola Municipal de Persones Adultes de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes continua la majoria dels ensenyamentsper via telemàticaaquest dies -i així ho farà al llarg del proper trimestre- amb l’objectiu de donar continuïtat als cursos reglats i mantenir el màxim nombre d’alumnes deles formacions ja iniciats, seguint les orientacions i directriusestablertes.

L’Escola ha pogut donar continuïtat a la majoria dels ensenyaments: els dos cursos de GES (Graduat en ESO), el Curs de Preparació a la prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), la Prova d’Accés a la Universitat per majors de 25 anys i els cinc grups oficials d’Anglès. Només el curs de castellà per a estrangers s’ha hagut de suspendre i el  d’Anglès Perfeccionament que no ha arribat a iniciar-se en ser  semestral.

Les escoles de persones adulteses caracteritzen pel pes que l’ensenyament presencial té en els seus diversos grups, el contacte directe, la càrrega lectiva i el diàleg entre l’alumnat i els docents, més enllà de les diverses formes de comunicació que permet la tecnologia. Per aquest motiu, l’equip docent del centre municipal està treballa per a establir el major grau de contacte regular amb l’alumnat matriculat per oferir-los suport i mantenir l’assoliment dels continguts programats. També en aquells casos que no disposen de suficients eines i recursos per seguir les classes a distància.

La resposta de l’alumnat a aquest nova situació de modalitat no presencial ha estat satisfactòria. Pel que fa els cursos amb titulació, els estudis pel GES han estat seguits amb bastant d’èxit. Només un 3% no ha respòs a cap dels mòduls. Quant al grup d’accés a CFGS, que es va veure sorprès per la suspensió de les inscripcions de la prova i de la data de realització de l’examen convocat pel Departament d’Ensenyament, han anat responent amb més o menys assiduïtat. Per últim, els quatres grups d’Anglès, estructurats en tres nivells, han tingut un seguiment del 77%.

Els recursos utilitzats per adaptar les docències a la modalitat no presencial s’han implementat progressivament, perquè tot i que l’ensenyament de l’escola promou l’ús de les TIC aquest té un caràcter complementari. S’utilitza el correu electrònic i diverses eines telemàtiques per realitzar tasques com compartir continguts, l’edició de textos, videoconferències, tutorialspropis o de plataformes digitals, hemeroteques diverses, gravacions d’àudio, entre d’altres. L’experiència acumulada en tasques com l’IOC i la formació de l’equip docent en diverses modalitats d’ensenyament en línia, ha proporcionat les eines adients per afrontar aquestes circumstàncies.