Nou tram de vorera i supressió de barreres arquitectòniques a Sant Pere de Ribes

Es tracta d’un dels principals eixos viaris de Ribes que l’Ajuntament vol que sigui del tot accessible i segur també per a les persones

Imatge de les obres. Foto: Aj. SPdRibes

Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de l’itinerari que discorre per la vorera nord del carrer del Carç -entre els carrers de Cervantes i Mare de Déu de Montserrat-, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està duet a terme unes obres de supressió de barreres arquitectòniques i, a la vegada, construeix un nou tram de vorera, actualment inexistent, entre els carrers de Mossèn Anton Miret i Jaume Balmes. En aquest punt també s’ampliaran les voreres de la cruïlla i es limitarà el sentit del carrer a un únic sentit de circulació (de baixada). El nou tram de vorera tindrà una amplada de de 2,70 metres i envairà una part de l’actual zona enjardinada per fer-lo possible. A les cantonades del carrer del Carç amb els carrers Cervantes i Mare de Déu de Montserrat també s’eixamplaran els xamfrans i s’hi estan fent treballs de supressió de barreres arquitectòniques.

Per dur a terme l’actuació cal desplaçar algunes senyals verticals i bàculs d’il·luminació, així com instal·lar nous elements urbans que millorin el recorregut de l’espai públic a fi i efecte de complir amb el codi d’accessibilitat. Així mateix, s’aprofiten les obres per substituir algunes canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament de l’aigua potable, tal i com està recollit en el pla director de l’aigua.

Les obres, que es van iniciar el 25 febrer, tenen un pressupost de 86.000 euros i està previst que acabin a final d’abril o primers de maig. L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, ha explicat que les obres, en trobar-se en les immediacions d’unes parades de bus, podran ser objecte d’una subvenció de l’AMTU.

L’Ajuntament també està projectant una actuació a la part alta del carrer del Carç, a la vorera nord, davant de l’escola Els Costerets, que doni solució als problemes d’accessibilitat i voreres per als vianants degut a la manca de voral i de continuïtat de la via.