Continua la millora dels eixos comercials a la rambla Principal

Els treballs sobre el ferm a la cruïlla de la rambla entre els carrers de Tetuan i de l'Havana es va iniciar a mitjans del mes d’agost i finalitzaran el 14 de setembre

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està realitzant durant les darreres setmanes els treballs de reparació i millora del paviment de l’eix comercial dels carrers Tetuan i Havana. Els treballs es van iniciar a mitjans d’agost i s’allargaran fins a mitjans de setembre.

Aquesta actuació, que suposa una inversió de gairebé 20.000 euros s’inclou dins el pla de millores dels eixos comercials que es va iniciar a principis d’any amb l’objectiu d’identificar, analitzar i actuar sobre  problemàtques a l’espai públic del centre de la ciutat, proposant diverses intervencions en diferents àmbits.

Quan a l’eix comercial dels carrers Tetuan i Havana s’ha procedit a la reparació del creuament de la rambla Principal amb aquests carrers substituint les llambordes i reparant el ferm, que estava molt malmès a causa del trànsit de vehicles, per d’altres similars a les llambordes que hi ha als creuaments de la rambla de la Pau. Coincidint amb aquesta intervenció de millora la Companyia d’Aigües de Vilanova també ha realitzat una actuació de millora i renovació de la xarxa d’aigua potable en aquest punt de la ciutat.

Un cop finalitzi aquesta actuació, la tercera que contempla el pla de millores dels eixos comercials, es renovarà part del mobilliari urbà de la rambla Principal i es continuarà treballant en la millora de les cruïlles malmeses a la rambla.

El Pla de millores dels eixos comercials que continuarà durant el 2019 ja ha abordat la millora del carrer de l’Aigua i dels carrers dels Caputxins i de Sant Sebastià. Es tracta d’un pla ambiciós que contempla un total de 8 actuacions amb una inversió total de 288.000 euros.