VNG exposa el cens amb motiu de les eleccions del 21 de desembre

El cens estarà a exposició pública del 3 al 10 de novembre al vestíbul de l'Ajuntament de VNG

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre, el vestíbul de l’Ajuntament acull l’exposició pública del cens electoral vigent, en el període del 3 al 10 de novembre.

Durant aquest període es podrà consultar, per tal que totes les persones amb dret a vot i empadronades a VNG puguin contrastar la informació que hi consta i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Les reclamacions es poden presentar directament a les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral, o a l’Ajuntament. En aquest segon cas, es pot fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de dilluns a divendres de 8 a 18.45 h, i dissabte de 10 a 12.45 h.
També es podrà fer reclamacions a la recepció de l’Ajuntament dissabte 4 de novembre de 16 a 19 h, i diumenge 5 de 9 a 19 h.

Es recorda que ningú podrà votar si no consta inscrit al Cens electoral vigent, d’acord amb l’article 2.2. de la Llei orgànica del règim electoral general.

El cens vigent per a aquestes eleccions serà el tancat l’1 d’agost de 2017, que recull els moviments realitzats fins al dia 27 de juliol, amb la incorporació de les reclamacions estimades.