Una trentena de residents de Sitges es beneficien dels ajuts municipals per al lloguer

L’Ajuntament de Sitges incrementa els ajuts per al lloguer de l’habitatge. En total, els beneficiaris rebran uns 200 euros mensuals, el que representa entre el 20% i el 30% del cost total del lloguer

Un total de 31 residents de Sitges, 10 més que al 2016, es beneficiaran de l’atorgament d’ajuts de l’Ajuntament de Sitges per al lloguer just en el marc de la convocatòria del 2017 dotada amb 60.000 euros. Els ajuts permetran a aquestes famílies cobrir entre un 20% i un 30% el pagament del lloguer de l’habitatge durant 12 mesos, depenent de la situació laboral, el número d’integrants de la unitat familiar o la quantia del lloguer.

El regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, Jordi Mas, assegura que “es tracta d’una ajuda amb la que volem contribuir a garantir una vivenda per a les famílies que travessen per dificultats econòmiques. És necessari pal·liar les situacions de dificultat per mantenir l’habitatge”. El regidor explica que “això forma part d’un treball transversal que des de l’Ajuntament estem duent a terme per vetllar pel benestar de les persones”. El regidor ha recordat que “és primordial atendre les necessitats d’habitatge que poden tenir els ciutadans en els propers anys”, en al·lusió al Pla Local de l’Habitatge i a la previsió de 650 habitatges de protecció oficial a la zona del PPU1 (La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda).

Aquests ajuts del lloguer es completen amb d’altres que les famílies reben d’altres administracions. Els beneficiaris són residents de Sitges que durant els darrers deu anys han estat empadronats al municipi i es troben en situació de risc d’exclusió social. També són els titulars del contracte de lloguer de l’habitatge i que no paguen un lloguer mensual superior a 800 euros.

L’import mensual de la prestació és de màxim 200 euros. La quantitat mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària, lloguer concertat i l’import que hauria de pagar.