S’aprova adhesió del Consell Comarcal del Garraf al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf

El Consorci vetllarà per la qualitat assistencial en condicions sostenibles, tot mantenint les activitats hospitalàries, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident a l’Alt Penedès i Garraf

El Ple del Consell Comarcal del Garraf, celebrat el passat 9 de novembre en sessió extraordinària, ha aprovat la proposta d’adhesió al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG), producte de la fusió del Consorci Sanitari del Garraf i el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

La proposta, que ha comptat amb vots a favor de CIU, PSC, ERC i Som VNG i l’abstenció del PP, CUP, Ciutadans i de la regidora no adscrita Carmen Reina, inclou també l’aprovació dels estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, la seva publicació al BOP en un termini de 30 dies i al tauler d’edictes del Consell Comarcal als efectes d’informació pública. Així mateix, s’ha aprovat la formalització per part del Consell Comarcal del Garraf del conveni regulador de la constitució del CSAPG.

Segons el conveni, la constitució d’aquest nou consorci, liderada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut (CatSalut), té la finalitat de “fusionar tots els recursos en una nova entitat de referència, renovada, capaç d’aprofitar sinergies i potenciar de manera tangible l’efectivitat i l’eficiència dels serveis assistencials i socials que es presten a la ciutadania, i millorar l’impacte de la qualitat de l’atenció a la salut sobre els seus pacients”.

El CSAPG comptarà amb la participació del Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i engloba els següents equipaments: Hospital Sant Antoni Abat, Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació i l’Hospital Comarcal del Vilafranca.

El Consorci vetllarà per la qualitat assistencial en condicions sostenibles, tot mantenint les activitats hospitalàries, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident a l’Alt Penedès i Garraf.