Sant Pere de Ribes tramita una dotzena d’ajuts pel Temporal Glòria

Encara es poden demanar subvencions directament a la Subdelegació del Govern de l’Estat, o registrant la documentació a les OAC, fins al 26 de febrer

Imatges d'arbres caiguts a Sant Pere de Ribes. Cedida

Exhaurit el termini per sol·licitar el tràmit conjunt amb l’Ajuntament dels ajuts del govern espanyol per a necessitats d’emergència derivades del temporal Glòria, les persones damnificades encara estan a temps de demanar subvencions directament a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Barcelona fins al 26 de febrer. Els veïns i veïnes que compleixin tots els requisits recollits en el Reial Decret 307/2005 de 18 de març, pel qual es regulen els ajuts econòmics en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròficai que vulguin presentar les seves sol·licituds de reclamació ho poden fer, mitjançant els models de sol·licitud establerts, a la Subdelegació del Governo bé en qualsevol dels registres que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, també el registre de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a través de les Oficines d’Atenció Ciutadana, i hauran d’anar acompanyades dels documents que es determinin per a cada tipus d’ajuda i beneficiari (art. 7 RD).

Des de que es va anunciarl’oferiment, el passat 4 de febrer, l’Ajuntament ha rebut i tramitat un total d’11 sol·licituds, 3 de particulars i 8 de comunitats veïnals, la majoria per danys a habitatges i edificis.

Cal recordar que les ajudes previstes únicament podran ser objecte de subvenció dels danys que hagin estat causats directament pel temporal i la seva percepció anirà en funció de la renda familiar, de la tipologia d’habitatges i d’una sèrie de condicionants que es troben descrits en aquest Reial Decret.

El procediment s’inicia a instància de part, mitjançant sol·licitud dels interessats o afectats, i un cop presentada aquesta sol·licitud, la Delegació o Subdelegació del Govern comunicarà als interessats l’inicia del procediment i comprovarà si es compleixen els requisits formals exigibles, així com la documentació aportada (art. 8 RD).En aquest enllaç hi trobareu els models de sol·licituds que cal presentar per demanar les ajudes aquí

Cal exposar la situació de la casuística acompanyada de la documentació que es demana en cada cas i que justifiqui la despesa que s’ha fet.Si la documentació aportada no és correcta o està incomplerta, es donarà un termini de 10 dies per a la seva esmena i millora. El Ministeri de l’Interior resoldrà les sol·licituds de forma motivada en el termini de 6 mesos des de la data de registre en la Subdelegació del Govern.