Sant Pere de Ribes organitza dues sessions per debatre el pla de mobilitat urbana i sostenible

L’objectiu és recollir les percepcions o propostes de la ciutadania sobre la mobilitat a Sant Pere de Ribes

Imatge del cartell informatiu. Foto: Aj. SPdRibes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes inicia un nou procés de participació ciutadana, aquesta vegada per parlar de la mobilitat al municipi. Dins els treballs d’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) que el Consistori està duent a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, i que  actualment es troba en la fase d’anàlisi i diagnòstic, s’han previst dues sessions  públiques, una a Ribes i l’altra a Roquetes, per abordar conjuntament amb la ciutadania i agents socials la redacció i aplicació d’un document marc en aquest àmbit. Seran el proper dilluns 25, a  Ribes, a la sala Josep Lluís Palacios de la Casa de la Vila, i el dimecres 27, a Roquetes, a la sala polivalent de les dependències municipals de la Vinya d’en Petaca. En ambdós casos, les trobades s’iniciaran a les 19 h, amb una durada prevista de dues hores.

El PMUS és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis. Es tracta d’un document que aborda la planificació de la mobilitat urbana, a partir d’un anàlisi de la situació actual, per establir posteriorment els principis, objectius i línies d’actuació que permetin millorar la mobilitat de Sant Pere de Ribes en un termini de sis anys vista.

El Pla es desenvolupa en diferents fases: la primera és entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona i es centra en la recopilació i recollida d’informació; la segona, d’anàlisi i diagnosi, utilitza les dades recollides per establir els punts forts i febles del sistema de mobilitat; la tercera planifica els objectius a complir, planteja diferents propostes per dur-los a terme i programa les actuacions a fer per a que el pla sigui una realitat, i la quarta és de tramitació i aprovació.

Sant Pere de Ribes es troba, actualment, desenvolupant la segona fase del PMUS, la d’anàlisi i diagnosi. En aquest punt, l’Ajuntament ha obert un procés participatiu amb l’objectiu que els veïns i veïnes del municipi puguin dir la seva sobre el gran ventall de temes que inclourà el document, com són: els desplaçaments a peu i aquells que es fan en vehicle privat, el transport públic i en bicicleta, les zones d’aparcament, la seguretat viària i la qualitat ambiental de Sant Pere de Ribes.

Les dues presentacions públiques de la setmana que ve serviran per recollir les impressions del veïnat de manera directa. Es distribuirà i es farà difusió, prèviament, dels resultats de la diagnosi a la qual ha arribat l’equip redactor de la proposta, i d’aquesta manera es podrà generar un debat enriquidor amb totes les persones que hi vulguin participar. En la mateixa direcció de facilitar i promoure el debat, en les dues xerrades es crearan grups de treball per agilitzar l’intercanvi d’opinions entre el públic assistent.

Més enllà de les dues exposicions públiques, també s’habilitarà una bústia de suggeriments i aportacions per correu electrònic (mobilitat@santperederibes.cat) i un espai propi al web municipal (www.santperederibes.cat/pla-mobilitat) amb documentació relacionada.

Des de l’equip redactor del PMUS s’analitzaran les aportacions ciutadanes i es valorarà si es podran incloure en el redactat definitiu. També es vetllarà per oferir un retorn de les propostes recollides en el procés participatiu, tant aquelles que finalment s’acceptin i s’incorporin com d’aquelles que, per diferents motius, no s’incloguin en el text final.