Nova fisonomia pel Carrer Llibertat i la Plaça Immaculada Concepció a partir de Març

L'acurtament visual d'aquesta via i la unificació de la plaça seran les principals accions que es duran a terme

L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, el regidor d’obres, projectes i serveis viaris Joan Giribet i el regidor de promoció econòmica,  Jordi Medina,  han estat els encarregats d’anunciar les noves intervencions que es realitzaran al carrer Llibertat i a la Plaça Immaculada Concepció en els pròxims mesos. Lloveras aclaria que les decisions han estat preses per un extens consens on també hi han intervingut els veïns i botiguers del barri.

El regidor d’obres, projectes i serveis viaris, Joan Giribet, exposava que tot i que la idea principal era la de crear un carrer només per a vianants, s’han hagut d’implementar diferents mesures amb l’objectiu d’afavorir el comerç de la zona atenent a totes les necessitats dels veïns i comerciants. Giribet explicava que la principal acció a realitzar serà la d’acurtar visualment el Carrer Llibertat, concretament en el tram que va  des del Carrer Àncora fins a la Plaça Immaculada Concepció.

“Tindrem un tram de carrer amb un pas de vehicles molt lent i hi haurà aparcament de zona blava a ambdues bandes amb àrea de càrrega i descàrrega. Pel que fa  a la Plaça, la calçada s’unificarà amb la vorera mitjançant un paviment més elevat del mateix color que els llambordins de la Plaça i s’hi implementarà mobiliari urbà. D’aquesta manera, els vehicles al creuar la plaça hauran de reduir la velocitat a causa de l’elevació del paviment produit per l’anivellament amb la vorera i la Plaça”  aclaria Giribet , qui fixava la data de finalització de les obres per finals del mes de  març.

Per la seva part, el regidor Jordi Medina explicava que a causa d’aquestes intervencions al Barri de Mar, el mercadal del Barri ubicat al Carrer Conxita Soler s’ha  hagut de traslladar, des del divendres passat, a la Rambla de la Pau. Medina atribueix el canvi d’ubicació a la pacificació del trànsit a la ciutat i concretament a la Rambla de la Pau.