Millores en l’atenció a l’exclusió residencial

Les regidories d'Habitatge i Serveis Socials uneixen esforços per millorar l'atenció a les persones amb risc d'exclusió o situació de vulnerabilitat que tenen dificultats en matèria d'habitatge.

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ha incorporat una treballadora social especialista en habitatge, provinent del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, per supervisar els informes socials i les sol·licituds de la mesa d’allotjaments d’emergències.
En aquesta línia de treball conjunt, les regidories d’Habitatge i Serveis Socials pretenen millorar l’atenció als ciutadans i ciutadanes que tenen dificultats en matèria d’habitatge.

L’operativa d’atenció a l’exclusió residencial té l’objectiu de resoldre els problemes o necessitats d’habitatge de les persones amb possible risc d’exclusió o situació de vulnerabilitat, evitant la pèrdua de l’habitatge o facilitant un reallotjament.

Ja fa anys que els serveis socials bàsics i l’OLH es coordinen en tot aquest procés, que ha vingut donat per l’augment de les demandes d’atenció en temes d’habitatge dirigides a l’administració (dificultats d’accés, manteniment, risc de pèrdua o desnonaments), i que ha fet necessari l’abordatge d’aquestes situacions des d’una dimensió més amplia, contemplant tota la complexitat que comporta. Això requereix coneixements en l’àmbit dels serveis socials bàsics, en l’àmbit de la normativa específica, i també dels recursos i serveis relacionats amb l’habitatge, com el dret a un habitatge digne.
Així, s’ha fet necessari gestionar des de l’Ajuntament nous recursos i ajuts per a les persones en risc d’exclusió residencial: prestacions d’urgència per a deutes de lloguer i hipoteca, prestacions per a persones desnonades, intermediació hipotecària, reallotjament d’emergència, ajuts d’emergència social,… Amb aquests canvis, el recurs de la Mesa d’Allotjament d’Emergències només s’utilitza en cas d’haver esgotat les vies prèvies, com les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència o l’Ofideute.
La majoria d’aquests tràmits els gestiona l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), i en alguns casos requereixen obligatòriament l’elaboració d’un informe social que acrediti la situació de necessitat i/o vulnerabilitat, fet que obligava a derivar les persones als serveis socials bàsics per ser ateses prèviament per un especialista que valorés la seva situació de risc d’exclusió residencial. És per això que a l’OLH s’ha incorporat una treballadora social especialista en habitatge, que pot atendre les persones i valorar les situacions de risc en un termini molt més breu, de manera que es pot actuar amb major rapidesa i efectivitat davant una demanda desnonament o altres situacions que poden implicar la pèrdua de l’habitatge.