Línia d’ajuts per a les extraescolars d’infants i adolescents a VNG amb diversitat funcional

Les sol·licituds es poden presentar a partir de dilluns 14 d'octubre

Imatge de recurs. Cedida

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidora d’Infància i Joventut ofereix una línia de suport a les activitats extraescolars per a infants amb diversitat funcional. La iniciativa s’emmarca en l’aposta de l’Ajuntament per un model de societat inclusiva.

Com recorda el regidor d’Infància i Joventut, Adrià Guevara, “la voluntat és que aquests infants puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta durant el curs escolar. La barrera més important per a la família a l’hora d’apuntar-los és la manca de monitors de suport.”

Des de fa uns anys, la Regidoria d’Infància impulsa ajuts perquè els infants amb diversitat funcional puguin tenir monitoratge de suport en activitats d’estiu, com casals, colònies o esplais esportius. L’any passat es va iniciar com a prova pilot l’ampliació d’aquesta línia de subvencions a activitats extraescolars durant el curs escolar. Així, hi van participar les 3 escoles que tenen SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva): El Cim, El Llebetx i El Margalló. Aquest any s’havia proposat a 9 escoles més i les seves AFIS, tot i que finalment hi participaran les escoles d’infantil i primària Ítaca, Sant Jordi i Ginesta. L’objectiu, a mitjà termini, és poder-ho ampliar a totes les escoles de la ciutat que s’adherexin a la proposta de l’Ajuntament.

Poden demanar les subvencions els tutors legals dels infants. Els requisits per poder sol·licitar aquesta subvenció són: estar empadronat a Vilanova i la Geltrú, que l’infant/jove tingui entre 3 i 16 anys, presentar el certificat de grau de discapacitat igual o superior al 33% i participar en una de les activitats extraescolars ofertes per les escoles o les AFIS que hi participen. No es tindrà en compte el nivell de renda. En cap cas se subvenciona el cost de l’extraescolar, sinó que les subvencions es basen en el cost dels monitors o monitores acompanyants necessaris per a una bona inclusió durant l’activitat.

Segons Adrià Guevara, “l’any passat va tenir molt bona acollida, les famílies han agraït molt aquesta figura, perquè són nens i nenes que en altres circumstàncies potser no haurien pogut fer l’activitat. Amb l’aposta que fem com a ciutat inclusiva, volem garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats en qualsevol aspecte”.

Les famílies que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania entre el 14 i el 25 d’octubre.