L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes encarrega un estudi de diagnosis del servei de recollida selectiva i un pla de millora

L’objectiu és millorar l’eficiència i els resultats de la recollida selectiva, també amb l’ajuda de tecnologia SMART a la gestió de residus al municipi

D’un temps ençà els índexs de residus recollits selectivament estan estancats, tot i els esforços que es realitzen per a educar sobre la necessitat de reciclar i que la població prengui consciència dels avantatges que comporta fer-ho bé. Per aquest motiu l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes s’ha sumat a la iniciativa d’altres municipis que també es troben en aquesta situació, en tractar-se d’una problemàtica generalitzada, de cercar noves estratègies de millora amb el suport de la Mancomunitat, donat que l’ens disposa d’una àmplia experiència en la gestió tècnica de la recollida selectiva de residus i també un coneixement dels municipis en què presta el servei. La gestió dels residus és un tema que preocupa a l’Ajuntament i calen eines necessàries per analitzar la situació real i plantejar solucions.

Per això, aquest divendres 20 d’abril, l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i la presidenta de la Mancomunitat, Rosa Huguet, han signat un conveni que permetrà la redacció d’un estudi de diagnosis sobre l’actual sistema de recollida selectiva en el municipi i també en l’elaboració d’un pla de millores de la recollida personalitzat.

L’estudi es realitzarà en diferents fases, i permetrà elaborar la diagnosi de l’actual sistema de recollida selectiva i en funció dels objectius de recollida selectiva futurs, proposar alternatives i preveure possibles escenaris que permetin escollir la proposta de millora més adequada.

El seguiment i el control de l’estudi, amb una durada prevista de 5 mesos, es realitzarà des del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf i té l’objectiu de millorar els resultats tant quantitatius i com qualitatius de la recollida selectiva.

El conveni signat és el primer pas i formar part de l’estratègia comuna per avançar en els objectius de recollida selectiva marcats pel programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya per als propers anys.