La guia de recursos i serveis per a la gent gran recull l’oferta de VNG

L'objectiu és recollir en un mateix document les activitats, equipaments i recursos adreçats a les persones grans a VNG

Imatge d'una de les caminades de la gent gran. Foto: Aj.VNG

Vilanova i la Geltrú disposa des d’aquesta primavera de la primera Guia de Recursos i Serveis per a la Gent Gran 2019. Les persones grans trobaran en aquest document els serveis, activitats, equipaments, entitats i altres recursos que poden ser del seu interès.

Des de l’Ajuntament es dóna suport a les persones grans, oferint-los un ampli ventall de recursos i serveis per tal de facilitar la seva independència i autonomia, així com promoure la participació a activitats culturals i lúdiques.

El nombre de persones grans ha crescut gràcies a l’augment de l’esperança de vida, esdevenint un sector cada vegada més ampli i determinant de la societat. És per això que la Guia els vol facilitar l’accés a nombroses activitats i serveis, contribuint així a evitar el màxim de situacions d’exclusió.

La Guia està estructurada en quatre grans apartats: La promoció de l’envelliment actiu, on es troben les activitats o espais que afavoreixen una vida activa i independent; Viure a casa. Serveis per a la gent gran i les seves famílies, on hi ha informació sobre serveis i activitats que ajuden les persones de més edat a continuar vivint a casa; Per quan no puc viure a casa, que conté una llista amb tots els recursos per poder buscar una alternativa al domicili propi; i finalment, l’apartat d’Altres informacions d’interès, que recull dades que poden ser útils.

En definitiva, una eina de consulta fàcil que respongui a les inquietuds i necessitats de la gent gran, que els permeti trobar informació sobre tots els serveis existents, que anualment es revisarà i actualitzarà. La Guia es lliurarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana quan les persones s’hi adrecin per tramitar el Carnet Actiu .