La Generalitat resol actualitzar l’Autorització Ambiental a Grupo Componentes Vilanova SL

En una reunió a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic es va comunicar a l'Ajuntament, veïnat i entitats la finalització de la tramitació sol·licitada per l'empresa

Imatge aèria de Componentes. Cedida

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya va convocar als representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, veïnat de Les Llunes i del Mirador, l’Associació de Veïns de Baix-a-Mar i l’entitat ambientalista APMA per comunicar la resolució definitiva de l’actualització de l’Autorització Ambiental a l’empresa CIE Vilanova Grupo-Componentes Vilanova SL. La directora general, Mercè Rius, va informar de la finalització del tràmit administratiu de canvi substancial de l’activitat que concloïa amb la resolució favorable a la sol·licitud de l’empresa, ja que no es disposa de cap informe desfavorable de cap dels vectors que intervenen en el procés d’actualització per obtenir l’Autorització Ambiental.

A la reunió hi va assistir el regidor president de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, Xavier Serra, regidors del Consistori i tècnics de la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient, així com representants veïnals i d’organitzacions mediambientals, que van demanar a la directora general Mercè Rius que ajornés la concessió de l’autorització actualitzada, fins que no es disposi dels resultats de les anàlisis de l’aire que s’estan fent amb l’estació mòbil i dels estudis acústics que es realitzaran en la zona propera a l’empresa. Assabentats de la fermesa de la resolució de la Generalitat, Ajuntament i veïnat van demanar a la Direcció General de Qualitat Ambiental que s’intensifiquin els controls sobre la qualitat ambiental de l’activitat que realitza l’empresa Componentes. En aquest sentit, la Direcció General de Qualitat Ambiental considera que l’actualització de l’autorització dóna un marc de referència sobre el qual poder exercir un millor control ambiental del funcionament de l’activitat i de la seva incidència en l’entorn, tenint en compte els organismes competents en cada matèria que permeten dur a terme controls més exhaustiu a l’empresa, que és el que veïnat i Ajuntament demanden.