Finalitza la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus de Sitges 2019-2023 A

El pla té per objectiu reduir el volum de residus generats al municipi, que actualment és de 2,08 kg per habitant i dia

Imatge recurs del servei de neteja a Sitges. Foto: Cedida

El Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) estableix les principals accions a dur a terme entre els anys 2019 – 2023 per reduir els residus municipals en un 2,43%. Actualment a Sitges es produeix 2,08 kg de residus per habitant i dia.

El regidor de Serveis Urbans, Jaume Monasterio, explica que el context de Sitges en matèria de residus, marcat per una alta estacionalitat i baix índex en reciclatge, requereix “d’un esforç important de les administracions competents per assolir els objectius del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013 – 2020 que implicaria reduir un 15% els residus respecte al 2010, és a dir, arribar als 1’82 kg per habitant i dia al 2020”.

El PLPR de Sitges planteja tretze accions en diferents fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos, voluminosos i mesures de caràcter general. La primera acció ja s’ha iniciat com és la de reducció de publicitat dinàmica, que pot suposar una reducció de més de 90 tones de paper anuals. L’acció ha comportat l’inici de l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora de la publicitat dinàmica, una major concreció de la Taxa fiscal reguladora de la mateixa i l’enviament d’adhesius de “Publicitat NO, gràcies” a totes les bústies del municipi.

El PLPR de Sitges i l’acció de reducció de publicitat dinàmica s’han realitzat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya que ha subvencionat el 75% del cost del projecte.

Per promoure la conscienciació ciutadana d’estalvi de residus, el dijous 12 de Desembre (al costat del Mercat de venda ambulant a Can Robert) s’instal·larà de 10 a 13 hores una unitat mòbil per ensenyar a auto-reparar petits electrodomèstics.