El Sector del Mercat-Parc Central de Les Roquetes s’urbanitza

Es tracta d’una important actuació per dotar-lo de les instal•lacions de serveis bàsics per al seu desenvolupament urbanístic

0
322
Imatge dels treballs d’urbanització del sector Mercat – Parc Central de les Roquetes. Foto: Aj. SPDR

El dimarts 7 de maig van començar les obres per finalitzar la urbanització del sector del Mercat-Parc Central de les Roquetes. Aquestes actuacions dotaran les parcel•les, que formen part de la unitat d’actuació, de les instal·lacions de serveis bàsics com l’aigua, l’electricitat, el gas, i de la instal·lació de mobiliari urbà, enllumenat públic i pavimentació, entre d’altres. El pressupost previst és de 2.123.635,97€, que anirà a càrrec de la Junta de Compensació formada pels diferents propietaris dels terrenys (actualment a mans de la SAREB), i es preveu que les obres finalitzin al febrer de 2020.

L’any 2010 els diferents propietaris van aprovar els estatuts de l’entitat urbanística de conservació amb l’objectiu de desenvolupar aquest sector però aquest procés va quedar paralitzat degut a la crisi econòmica. Des de llavors, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha requerit a la Junta de Compensació un seguit de treballs de conservació que han generat l’inici de diversos expedients d’execució subsidiària davant el reiterat incompliment per part de la Junta de Compensació d’aquestes demandes necessàries per donar compliment a l’article 169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’obligació del contractista/promotor de conservar les obres fins que aquestes siguin precaucionades per l’administració.

Finalment, atenen les peticions de l’Ajuntament de subsanar les deficiències existents en el sector, la Junta de compensació va presentar el mes de juliol de 2018 un projecte que contempla les obres a realitzar per a l’obtenció, un cop executades les obres, de la recepció definitiva per part de l’Ajuntament. L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha lamentat haver tingut “moltíssimes dificultats durant aquests darrers quatre anys” i s’ha felicitat de poder donar solució a “les queixes de veïns i veïnes sobre l’estat d’abandonament d’aquests carrers”.

D’altra banda, l’Ajuntament està pendent de signar aviat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl (INCASÓL) per fer possible la construcció de nous habitatges de protecció oficial en aquest sector (Mercat-Parc Central).

FER UN COMENTARI