El govern de VNG porta al Ple les Ordenances Fiscals 2020

El rebut de la brossa passarà de 98,20 euros a 117 euros per a les llars. No obstant això, la ciutadania pot bonificar fins al 40% de la taxa, mitjançant l'ús de la deixalleria, tant la fixa com la mòbil

Imatge de la façana de l'Ajuntament de VNG. Cedida

Dilluns el Govern municipal presentarà a debat i aprovació del Ple la proposta de Taxes i Ordenances Fiscals per a l’any 2020. En destaca la voluntat de promoure un model de fiscalitat que sigui socialment més just, sostenible i també més equitatiu, quant al cost real dels serveis. Així doncs, la proposta que es debatrà dilluns congela els impostos i la majoria de taxes per a l’any vinent. També preveu incrementar la tarifació social i incentivar les actituds responsables amb el medi ambient.

La proposta de taxes afronta la necessitat d’ajustar progressivament la taxa de recollida d’escombraries d’acord amb la legislació vigent, amb l’objectiu d’aproximar el que aporta la ciutadania al cost real del servei. Així, el rebut de la brossa passarà de 98,20 euros a 117 euros per a les llars. Pel que fa a la taxa industrial, es planteja una racionalització i s’estableixen tres escales, de manera que cada establiment pagui en proporció dels residus generats. El servei de recollida d’escombraries té un cost anual per a l’Ajuntament de 8.284.000 d’euros, dels quals la ciutadania n’aporta, a través de la taxa, 5.000.000 d’euros.

D’altra banda, l’ordenança fiscal sobre la recollida d’escombraries continua preveient la possibilitat que la ciutadania bonifiqui fins al 40% de la taxa, mitjançant l’ús de la deixalleria, tant la fixa com la mòbil. Aquesta mesura, que vol fomentar el reciclatge a la ciutat, que en aquest moment és del 35% anual, mentre que l’objectiu és arribar al 60% en els propers exercicis. Igualment, des de la Regidoria d’Espai Públic ja s’està treballant en la definició d’un nou model d’escombraries, que contribueixi a una millor gestió dels residus i una reducció del cost del servei, mitjançant les subvencions que s’atorguen als municipis en funció del percentatge de residus reciclats.

La proposta que es presentarà al Ple inclou una nova bonificació en el rebut de l’aigua per a les famílies vulnerables. Així mateix, en la línia d’afavorir l’accés a l’habitatge, es preveu gravar els pisos buits amb un increment del 30% de l’IBI, com a mesura per pal·liar el dèficit habitacional que hi ha a la ciutat promovent que siguin destinats al lloguer, ja sigui a preu de mercat o bé a través de la borsa de lloguer social que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge. D’altra banda, se suprimeix l’opció de pagament anticipat dels tributs amb descompte, ja que es considera que afavoreix els contribuents amb més capacitat econòmica.

Finalment, amb la finalitat de garantir un ús equitatiu de l’espai públic, es preveu un increment del 5% en la taxa d’ocupació. Amb aquesta mesura es pretén afavorir, sobretot, un bon ús de l’espai públic per part dels establiments amb terrassa, evitant l’amuntegament de taules i cadires i alliberant l’espai per a la l’ús dels vianants. Aquesta proposta s’acompanya d’un treball d’ordenació de les terrasses, que permeti garantir l’equilibri d’usos de l’espai públic i el compliment de la Llei d’Accessibilitat.