El 25 de setembre arrenquen les obres per minimitzar els abocaments al Foix

Les empreses adjudicatàries van signar els contractes el passat 13 de setembre i van tenir la primera reunió de coordinació amb els SSTT

Punt per on s'allibera l'aigua per a cabals ambientals. (Generalitat)

Les actuacions per a la reducció dels sobreeiximents a les estacions de bombament Principal i Platja del sistema Cunit-Cubelles ja estan adjudicades i és previst que comencin el proper 25 de setembre. L’enginyeria Domingo Montserrat i la constructora ACSA Sorigué seran les encarregades de la direcció i l’execució de les mateixes, amb un pressupost de 80.896,36 € i 1.181.171,99 €, respectivament, i un termini d’execució de 7 mesos.

El regidor de Medi Ambient, Josep Maria Hugué, amb el cap de Serveis Tècnics i l’enginyer municipal, es va reunir el mateix 13 de setembre amb les dues empreses adjudicatàries per planificar l’execució d’una de les obres més importants que es portaran a terme a Cubelles en el cicle de l’aigua dels darrers 50 anys. L’acta de replanteig és prevista per al 25 de setembre i la mateixa setmana les màquines començaran a treballar per tal d’enllestir abans del mes de març, període en què comença la nidificació de les aus, tots els treballs a la llera del riu Foix.

El projecte d’ampliació de l’estació de bombament principal per tal de reduir els sobreeiximents al riu Foix, inclòs dins l’espai de Xarxa Natura 2000, té per objecte realitzar un nou bombament per aigües pluvials al costat del bombament principal actual i interconnectar els pous de bombament. Aquesta actuació augmentarà la capacitat total de bombament amb la finalitat de reduir al màxim els sobreeiximents al riu Foix a la vegada que es prepararà la nova estació de bombament per a la connexió amb un tanc separador hidrodinàmic que mitjançant un vòrtex i un tamís de 6 mm de llum de pas retingui sòlids gruixuts i flotants de l’aigua residual per abocar-la al medi en unes condicions adients. Aquest sistema vòrtex és equiparable a un tractament primari i redueix les concentracions de sòlids en suspensió, sorres, sediments i flotants més grans de 6 mm.

La problemàtica dels abocaments al riu Foix fa més de d’una dècada que dura i es va agreujar arran de la construcció el 2009 de l’ampliació del cabal d’aigua residual del Pg. Fluvial. Aquesta obra havia de complementar-se amb l’ampliació de l’estació de bombament, a càrrec de l’ACA, l’any 2011, però aquest organisme mai la va executar adduint problemes econòmics. Els sobreeiximents d’aigües residuals al riu Foix, ha estat objecte d’un seguiment exhaustiu del Consistori i d’entitats mediambientals. Però ni els requeriments d’aquestes ni el municipal, en dues cartes enviades el gener i el juny de 2014, va fer canviar el posicionament de l’ACA. El gener de 2016, ja amb el govern de Rosa Fonoll al capdavant de les negociacions, l’ACA es va comprometre a pagar allò legalment establert, que és aproximadament el 25% del cost. Malgrat els diferents intents de reclamar una major aportació, ni la mediació amb el conseller Rull, aleshores responsable de Territori i Sostenibilitat, ni la visita dels tècnics de l’ACA i els serveis territorials de la conselleria, van donar els seus fruits.

Finalment, l’executiu de Rosa Fonoll va decidir tirar endavant l’execució del projecte cercant altres vies de finançament, com la Diputació de Barcelona, que s’ha compromès a aportar el 25%. Així, l’Ajuntament paga aproximadament la meitat del cost, mentre que l’altra meitat se la reparteixen a parts iguals l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Diputació de Barcelona.