Augmenten les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer i per a la rehabilitació

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf ha rebut aquest any un total de 1.398 sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer

Imatge de l'oficina comarcal d'Habitatge del Garraf. Cedida

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf ha rebut aquest any un total de 1.398 sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer i 20 sol·licituds per a la rehabilitació d’edificis.

En el cas dels ajuts de lloguer, l’augment en relació a l’any passat és del 5,9%. Enguany s’han rebut 1.068 sol·licituds per l’ajut del Ministeri de Foment adreçat a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya, 288 per l’ajut dirigit a persones que van tenir resolució favorable a la convocatòria de l’any 2018, 31 per l’ajut adreçat a antics perceptors majors de 65 anys i 11 per l’ajut per a col·lectius específics: persones titulars d’un contracte de lloguer obtingut a través d’una Borsa de Mediació, beneficiaris de la prestació adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer.

Pel que fa a les subvencions per a la rehabilitació, l’augment de sol·licituds és del 33%. Es tracta d’ajuts destinats a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Per municipis, s’han aprovat 9 ajuts a Vilanova i la Geltrú, 5 a Sitges, 3 a Cubelles, 2 a Sant Pere de Ribes i 1 a Olivella.

S’estima que al final d’aquest any es publiquin les resolucions definitives de les sol·licituds rebudes, tant dels ajuts de lloguer i com dels ajuts rehabilitació.

Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge també es gestionen altres ajuts i serveis que funcionen durant tot l’any sense termini, com cèdules d’habitabilitat, borsa d’habitatge, servei d’intermediació pels deutes en l’habitatge, registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i prestacions econòmiques d’especial urgència.