VNG ja disposa d’un Pla Local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere

El Ple de dilluns va aprovar el text, que ha de servir per implementar les polítiques LGBTI i transformar la realitat del municipi

Imatge del ple VNG. Foto: Aj. VNG

El plenari municipal d’aquest dilluns va aprovar per unanimitat el Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere 2019-2022.

Les polítiques per la igualtat LGBTI tenen com a objectiu promoure el respecte per la diversitat afectiva-sexual i de gènere i eradicar la LGBTIfòbia, un objectiu que entronca amb la voluntat de fomentar la igualtat, la justícia i la llibertat de totes les persones, sense discriminacions.
Els ens locals tenen l’obligació d’incidir en la problemàtica de l’LGBTIfòbia, per treballar a favor del respecte a totes les persones. L’eina fonamental per implementar les polítiques LGBTI són els Plans locals LGBTI, un instrument que permet sistematitzar com es vol intervenir per transformar la realitat del municipi.

En la seva intervenció, la regidora de Convivència i Equitat, Adelaida Moya, va destacar que “l’objectiu bàsic del Pla és construir una ciutat on qualsevol persona, independentment de la seva identitat de gènere i orientació sexual, se senti segura i lliure”.

Amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, la Regidoria de Convivència i Equitat ha elaborat aquest Pla transversal, que ha comptat amb la participació de grups de treball formats per professionals de totes les regidories i d’altres administracions que actuen en el territori i de diverses entitats i persones que des dels diferents àmbits treballen en contacte amb el col·lectiu LGTBI de la ciutat des de diverses perspectives: socials, educatives, sanitàries, culturals, esportives,…
La regidora destacava justament la importància d’aquest treball col·laboratiu i transversal de l’administració, tant per a l’elaboració del Pla com per a la seva implantació. “El nostre ajuntament sempre s’ha mostrat favorable a la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Prova d’això és que va ser el primer ajuntament de tot l’estat espanyol que va reconèixer en el seu conveni col·lectiu els drets de les parelles del mateix sexe”.

Fruit d’aquest treball col·laboratiu i d’una anàlisi exhaustiva de totes les dades recollides, s’han establert les línies estratègiques d’atenció i acció municipal prioritària que se’n deriven, i les accions més rellevants a abordar en els propers quatre anys, establint també sistemes d’avaluació i seguiment.

El Pla per la diversitat sexual, afectiva i de gènere de Vilanova i la Geltrú té tres objectius: sensibilitzar sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere a tota la població; prevenir, detectar i atendre les discriminacions i violències per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o d’expressió de gènere; i garantir els drets de les persones LGBTI.